آزمون اعطای اثبات تخصصی به حافظان در ۸ سطح فارس برگزار می‌شود


حجت‌الاسلام حسن قانع، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارسحجت‌الاسلام حسن قانع، مدیرکل بازاریابی اسلامی فارس در اظهار داشت‌وگو همراه خود ایکنا اجتناب کرده اند فارس، اجتناب کرده اند برگزاری نخستین مرحله آزمون هفدهمین فاصله قالب اعطای اثبات تخصصی به حافظان قرآن کریم در ۸ سطح این استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این آزمون در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه همزمان همراه خود در سرتاسر ملت در فارس برگزار خواهد بود.

وی همراه خود دقیق اینکه در استان فارس ۶۳۴ نفر {در این} آزمون سند‌عنوان کرده‌اند، افزود: آزمون مذکور در منطقه‌های محافظت ۱۰ جزء، ۲۰ جزء را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل قرآن کریم برگزار خواهد بود.

قانع بخش‌های امتحانی این آزمون را ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در بخش امتحانی شیراز  ۲۳۹ نفر، استهبان ۱۲۱ نفر، جهرم ۷۷ نفر، گراش ۷۳ نفر، داراب ۳۷ نفر، آباده طشت ۳۵ نفر، لامرد ۲۸ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کازرون ۲۴ نفر حضور خواهند داشت.

مدیرکل بازاریابی اسلامی فارس همراه خود دقیق اینکه امسال برای نخستین بار است کدام ممکن است آباده طشت، لامرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کازرون به بخش‌های امتحانی این قالب اضافه شده‌اند کدام ممکن است اتفاق مبارکی است، اظهار داشت: این مشکل نماد می‌دهد کدام ممکن است {افرادی که} {در این} بخش‌ها در آزمون مذکور نمایندگی دارند، نسبت به سال‌های قبلی افزایش داشته‌اند.

وی همراه خود تصریح اینکه آمار استان فارس نسبتاً در ملت خوشایند است با این حال همراه خود ملاحظه به حفاظی کدام ممکن است در استان در جاری تربیت هستند، توقع بیشتری اجتناب کرده اند فارس است، اظهار داشت: در شیراز انواع نمایندگی‌کنندگان این آزمون کاسته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید بی نظیر‌ترین دلیل برای آن همین تعدد بخش‌هاست کدام ممکن است امسال انواع بخش‌ها تقریباً ۲ برابر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} در سال‌های قبلی باید در بخش آزمونی شیراز حضور می‌یافتند، امسال در بخش شهرستان خودشان حضور خواهند داشت.

قانع همراه خود دقیق اینکه انواع باند بخش استهبان خیلی شبیه سال‌های قبلی است با این حال بخش گراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهرم افزایش باند داشته‌اند، اظهار داشت: امتحان شده بر این {است تا} افزایش بخش‌ها را در سال‌های بلند مدت هم داشته باشیم.

مدیرکل بازاریابی اسلامی فارس همراه خود یادآوری اینکه این آزمون مرحله یک است، اظهار داشت: زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت اخذ مقوا دریافت پذیرش در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برخورد بخش‌ها به نامزدها اجتناب کرده اند طریق پیامک ادعا خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ممتحنین باید اجتناب کرده اند ساعت ۹:۳۰ در بخش حضور داشته باشند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر