آستان قدس هرگونه قصور در حادثه حرم را انتقادی خواهد گرفت


آستان قدس در دیدار همراه خود خانوار عالی شهید حادثه حرم

آستان قدس در دیدار با خانواده یک شهید حادثه حرمبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام احمد مرفی تولیت آستان قدس رضوی عصر دیروز ۱۵ فروردین ماه همراه خود حضور در منزل حجت الاسلام حاجی محمد اصلانی درگذشت. دیروز در تاسف شهید فایز در حادثه حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی این شهید را منتسب کرد.

وی {در این} دیدار به خاص حرمت ساحت مقدس حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عرض سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسایش به رویداد مبایعه نامه مجاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشر محروم حج تمتع تیز کردن. . اسلام می فرماید: «این شهید خادمی است کدام ممکن است اجر خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشش را گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال عنایات شخصی را به طور قابل توجهی در محیط شهر مشهد بدست آمده کرد.

تولیت آستان قدس رضوی ذکر شد: این روحانی جهادگر لیاقت مبایعه نامه را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شهید بزرگوار همراه خود آن جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه حضور در جاده مقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر ۲ شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی رزمنده عجیب و غریب باعث تاسف شد کدام ممکن است به مبایعه نامه رسید. کدام ممکن است چیزی جز مبایعه نامه نیست مبایعه نامه به معنای واقعی کلمه هستند پاداش زحمات، امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت های این شهید در مراقبت اجتناب کرده اند خانوار اش است.

وی خاطرنشان کرد: مبایعه نامه در ماه مبارک رمضان همراه خود دهان روزه در بارگاه منور رضوی ثواب این شهید است. به معنای واقعی کلمه هستند تمام شکوه هایی کدام ممکن است انسان برای مرگش اراده می تنبل برای این شهید بزرگوار محقق شده است.

مروی این اقدام را ناجوانمردانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظالمانه توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دشمنان همواره در رویداد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام مختلف برای حرم مطهر رضوی این سیستم ریزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های زیادی داشته اند کدام ممکن است خوشبختانه همراه خود تولیت حضرت رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی حضرت رضا(ع) خنثی شد. نیروهای امنیتی، انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی.»

وی افزود: در واقع تولیت آستان قدس رضوی در قبال هرگونه شکست در بروز این حادثه برخورد انتقادی خواهد کرد. ادارات به فرماندهی در درگاه های حرم مطهر به این پرس و جو پاسخ دهند کدام ممکن است این شخص شیطان صفت همراه خود سلاح خنک چگونه اجتناب کرده اند راهروهای حرم مطهر رفتن کرده است؟

تولیت آستان قدس رضوی نیت دشمن اجتناب کرده اند انجام این اقدام در حرم امام رضا (علیه السلام) را توهین به حرم مطهر منور رضوی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در سال های جدیدترین بمباران هایی صورت گرفته است. در حرم المنوره تکمیل شد. متنوع هم شهید شدند.

مروی همراه خود ردیابی به اینکه این سطح بالا زبان، نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلت دشمن است کدام ممکن است تمایل دارد همراه خود این گونه اقدامات به نظر می رسد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه ای به نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی وارد تنبل، تاکید کرد: مسکن امام رضا (علیه السلام) او) برای ما فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید باشد، چنین چیزی {در این} وضعیت مقدس رخ نخواهد داد.

وی در آسایش شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان شهید ذکر شد: شهید اصلانی میهمان امام رضا (علیه السلام) است. دعا کن ما هم سرنوشتی را داشته باشیم کدام ممکن است خدا برای پدرت مقدر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم شهید شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رختخواب نمیریم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مروی یکپارچه داد: بسیاری از اینها مبایعه نامه خجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خجسته شهید اصلانی است. خانوار خواهید کرد اکنون خوشحال از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مبایعه نامه پدرتان عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام بیشتری کسب کرده اند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر