آمریکا مظنون به حسابداری خود درباره اوکراین آزادی فلسطین است


سید عبدالله حسینی، رئیس مرکز اسلامی آفریقای جنوبی، دار یدشتی، با عنوان «اوکراین و ظن پاسخگویی دوطرف و سرنوشت فلسطین» مختصر خبرگزاری ایکنا نوشت: گل شوروی، برنامه که با سابق، ریاضی امها، مرزمان، سهر- الزمان سحر قاتی، تغری زندهنی غلاف بار حفار سر بائوروده پاد و باید ماهار میشد.

یک غول جدید با ماشین یک فرمانده سابق وجود دارد که تقریباً شبیه شوروی است که مغز آمریکاست. با حضور دکتر و زویلا گرفتها تا آردوکشی در سوریه. پاسخ توسط روسیه، عزیزم، بروکسیها، آمریکا، عزیزم، جا، تماشای mechd.

مشکل چیه؟ چته؟ با توجه به افتتاح خطوط جدید گاز لولهی تراز کجا و ۶۰ روز مرصد در آن است.

موضوع قنار کجاست، مقیاس برنج روسی ۶۰۰ میلیارد دلار است، آنها خط تیره عبور از میکارد هستند، و اقتصاد چه معنایی دارد، مثل خط زرشکی آمریکا، مثل تعداد مردم، کوشاری. , عبور از خط زرشکی , اقتصاد; هامان مشعلی مثل امروز با چین پیدا کرد و ببخشید.

شدت گل آزاد کجاست، پس از عبور از خط اقتصادی قرموزهای، زمزم، حذف دلار راز، معاملات نفتی مطرح کردا بود؛ رسانه جنگ امالی در آمریکا چه اضطراری منبعی بالاتر از راعه آمریکا متواست بالا بردن و بازگشت کانادا سوال نامیت وست کنار بیاد کجاست؟

یک غول روسی، به عنوان وساطت پوتین، قوری، آمریکا، قدرتمندترین فرد در جهان است.

As suey digger de sah sal st ke Dr جهان گنج بازرگی نفتادا ast w زردخانه، آمریکا.

خریداران اصلی سلاح های آمریکایی، عربستان و شیخ نشین های عرب، چوبختشان پور سده و هیر چه میخواستان خردهند و تامیل نوخرید نادرند هستند.

او در افغانستان، نوارهای بعد از بحران کرونا، رشد باینداژ و ناتوان در کنترل چین در شرق، ناتوانی در برابر پیشرفتهای روزافزون ایران در سوریه، عراق، لبنان، یمن و عوامل متعددی که به تصمیم اقتصاد دیکته شده بود، در معرض آمریکا قرار گرفت. ، یک تصمیم پدر ast.

کارشنان سازمان سیا و گنگسالاران اسلحه ساز دور آتااق جینگ پنتاگون گارد آنها مییند و پرای ماهار روسیه جلسات متعدد از تشکیل میان دست ممنوع است.

کارشناسان عطاق جنگ آمریکا، که، هو، پوتین، را، هاتر، از خودش، میدانند در میان، اختلافات من، که روسیه، با همسایگان و کوشورهای بر لبه های لبه ها، تفاوت روسیه و اوکراین را، یک تصمیم است. راهنما و راهنما آیا مسئله مشروطه کار فیوری تصمیم میگرد. جنبش مخالفان فدراسیون روسیه، دولت اوکراین، der Do Eilat Giddaikhah، به عنوان یک حزب و حفاظت، به عنوان سارکوب عنان، با میانجیگری دولت Zelensky و همچنین Deger Clyde Mikhord.

Rusitbaran do Eilat Donbass تقریباً همان پیرو روسی است، آنها راند با آن، محافظ طبیعی، یک هود روسی، روی مایورند.

سوال: آیا عضویت اوکراین در ناتو شرقی را می پرسی؟ عضویت بهچوبی میدان کین آمریکا در غلاف آگار شادانی، طول چند، سال، با توافق میافاد تحریک شد. آمریکا که رک خواب پوتین جهلاب و تمامتخوا را با آدرس که که میل آست شوراوی اکس را ایا کند میداند مخاطب اصلی با تجربه اوکراین را و مدیر میکانند که بیر درام دی ام کوبه ناتو ب.

اصرار نبهنگام کمدینی که، موافقت، حضار اصلی، سده آست، بور در خواستی که، به گفته راهنمای من، که در جای خودش باید برسی چود شادنی نیست، سوال برانگیز است.

عکس آمریکا کجاست اکراین است سیاست خارجی سیاست خارجی آمریکا نمیخواهیم لقب گشت گندیدی از کردها سود ببرند مثل ماهیگیران درقلاب میگذرند نهنگ را شکر کن.

سوء ظن پاسخگویی به ایالات متحده آمریکا یک فکر، یک میکارد، یک نزدیک، یک شاکر شدا، یک انسان گوشت گاندیدا، یک اوکراین، یک میکان، یک همسایگان، یک چنگک روسی، یک عضو ناتو، یک عضو ناتو، یک تهدید است. نخوحید.

شوروی سبک که روزگاری سردمدار بلوک شرق باد و با فرم سازمان و راشو در برابر ناتو بوزورگاترین پیمان نظامی جهان بود با واعدای همین آمریکا ده که زوال بابا آسان شده است.

اگه قول بدی هی آمریکا منحل شد پیمان ناتو دربرابر منحل شد شادان و رشوه. موضوع نظر روسیه چیست؟این در رابطه با این سوال است که آیا تهدیدی برای کشوری است که تهدیدی برای کشور به عنوان یک جمهوری سابق روسیه است؟

حضور ناتو در مرزه ای روسیه در کشور که با بلندپروازی های پوتین بهدنبال عظمت عظمت عظمت عظمت خود آست را زنده کرد، یعنی پذیرش حملات آمریکا و پایان رویای شوروی سابق را زنده کرد.

روسیه، من می‌خواهم موقعیت مکانی، کشورم، کشورم، کشورم، کشورم، کشورم، اروپا، کشورم، کشورم، کشورم، کشورم، کشورم، کشورم، کشورم را ببینم.

همان طور که کاردان روی، شیرین خود، ربا را دیدم که از مصراعی سخاوتمندانه استفاده کرده و سرزمین آکورد را به یک کرد چسباندم، در نتیجه واقعیت آمازیغ برعکس اثر غرب باد است.
غرب آغار چاهسورات زبانی با کجاست اقدام پوتین علیه کردها و پدر کار تنها با چند حرام سوریه با حمایت کردها.

اقدامات تحریک، اوکراین، که با، و سوس آمریکا، کار گرافت پوتین را و آدشت که وارد را به تصویر می‌کشید.

پوتین، فکر، میکرد، اوکراین، قضاوت یا رادار، کارزار با افتخار، و آن میداند، فکر، کرد، آق، نیروهای، خدا، دکتر مرزای، اوکراین، کند و چند تا مانور مشترک، بلاروس، برگزار، کندزل- e-Wash-D-Az-Dar، Morgan، کوردستان تنظیم کننده با هدف مرسدس. غافل از غرب بودن، اوکراینی بودن، تهمت زنی مقدر بود و چنان غافل بود که تصمیمی بود که داشت با آدرس توهم استحاضه میکند.

ندانم بحث میانجیگری کجاست به عنوان شهری با تجربه آنلاین و تایید مردم حد و مرز است یا شعار “های-جینگسالاران-امریکایی” یا “اد-در-کرد-ک-بهجایی- کوته آمدن ازارزوی، که هه گاه، موضوع «نخوحید شاد شرد» بررسی امیال آهو، سکسکه، نمتوئنست. رویاها به حقیقت می پیوندند

روسیه، اکراین، کمپین کرد، آمریکا، اروپا، اروپا، چون فیلم، فیلم، کارگردانی، شدت داستان، به عنوان یک راهرو، دقیقاً همین طور است، زمان است، ساکان ها هستند، یک skansa kanshatan ghana m وجود دارد آمریکا و اروپا کارگردان باربار دوربینها اشک تمساح ریچند و در دل برای پوتین آرزوی موفقیت کاراندند.

تا در جی کار هامهاش به نفع آمریکا و وست باد. جون آمریکا به نظر مصادره اش ملزم به گرفتن آن نیست، ۵۷ میلیارد دلار است و کل پول روسیه از بازار انرژی، جهان، راپا، غلاف کردی قطع شده است.

از طرفین آمیدوار بودکا با ایران با میرصاد همفکرند و بدون کاما ایران جیگین و روسیه میشد و مشکل درازمدتی در بیمه انرژی ایران و آروبا اسم است. برای او و نامی برای او است و نامی برای او نیست و نامی برای او نیست و نامی برای او نیست مراکز اقتصادی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که وارد شده اند کشور، ماهار میکند هستند، روسی هستند، سیستم بانکی جهان هم همینطور، میکاند خود را حذف کرده اند و به شدت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته اند.

فقط روسیه با کمک اوکراین با حمایت کانادا و دفن آنها به آمریکا و اروپا رفتند تقریباً با اهداف اصلی خود داست کهند یافت.

با توجه به این سئوال آهو حست که آگار توافق بیفند تمام نقش های وست را بُر بد خواست داد.

کهه روسی همراهی اوکراینی و روایتی از نکند دارد و فحش است، عضو ناتو، ناتو، یا زمزم پاکستان، یعنی شروع کاردانان نز. عکس یونگ بین ناتو و روسیه رو کجا دیدی حتما توافقی اگه توافقی هست اگه میشه؟

سوال عذاب عکس مهار موافیتی اوکراین روسیه میانجیگری کمپین قطعی چین در تایوان و پیوستن به او خاک خود خواد باد کچال با ماشین بزرگی بری آمریکا و ناتو، خواد، بود.

چین که از ماها قبل از عملیات شینسای، خود را بر روی، تایوان، شروع کاردا و مانور های، ستاره های دادا، روسیه، روسیه، روسیه، اوکراین، چاراگ، شبز، ناشان داد و حتی به عنوان روسیه هستند. ، خواست زمان، آن رازد به، تاخر پاغار، م هارنس تایوان آسمایچ کانادا. چین که دارند در یک محله، اقتصاد، جهان، آست کوثری، لانه، که باتوان، حرام کرد. چون تحریم چین یعنی فروپاشی اقتصاد جهان. عکس بند اکراین را بعد از بازی های زمستانی، چانه امبک، در تایوان، یورش، خواد بود، چرخاندم و انجام دادم.

کمپین کجاست، یا زمانی، راه عبور از کمپین روسی چیست؟

کمپین چین علیه تایوان، حتی روسیه، با اوکراین، آنها در حمایت از کانادا هستند زیرا تایوان مانند آشیانه گشت گوندیده اوکراین مانند برهتی بوتوان است، اما توجه یک کرد نیست.
آمریکا و ناتو و همچنین دفاع تایوان از کانادا یعنی جنگ جهانی سوم ختر و ترس از خواد سوزند و دفاع از ناکند سردار دفاع کانادا سوزن های توانایی من برای دیدن راز کنار. بردارد و مانند نبود یک کاشوری معمولی و نبود حفاظت.

یک عکس از آن در آمریکا وجود دارد، با حضور چانه، اره منبت کاری اره مویی، یا این یک مورد روسیه نیست، این یک تصمیم است، مهم است که در مورد آن فکر کنید، این کار انجام شده است، از آن استفاده شده است. فضا با حضور خیلی وقت پیش

سوال از مجموع ایران طول ۴.۳ سوال همان سوال طول گالووی ایالات متحده آمریکا است.

آگار آمریکا، حسابگر و عقیل بشید باد، احوال ایران، رپ، مجادله با ویرگول، دروازه، اقتصاد آمریکا و اروپا، رابر، روی، ایران، پاز، کانادا، و گوارنای بهران ایران، رای آمریکاست. و آنها تیرهای اروپا هستند.

اینجا چه ۱۰ گل رز به دلیل ممنوعیت روسی، ما آن را تکذیب کردیم، برای ۱۲۰ دلار، Rasheeda Est. اقتصاد قاره آمریکا و اروپا پس از صرف حدود ۴۰۰۰ دلار و گاز با ناوگانی از ستاره ها.
روسیه دگر هرکول ان روسیه سابق نخواد شاد. اقتصاد ایران مانند جی، خالی، روسیه، دار، اروپا و آمریکا، انحنای قامت، خدا یافت، و ایران، جایگاه، خود را که لقب یاک، ایبرقدت در جهان، به دست، خواد آرد دارد. .

آمریکا و اروپا چه بخواند و شاه نخوهند باازنده اصلی کجاست بازی خواهان بود که بر حکایت شبهه خود آقازگر آن بودن. شطرنج وزوز، مدت زمان شروع، شدت شروع. نخسین حرکات، راس روسی، با لشکرکشی با آن، اوکراین، انگام داد.

روسیه اکنون حرکات است، مایکند و میگدرد چین رفتار تایوان را کانادا است.
پس از اینکه موفقیت مردم تایوان به او وابسته شد، مردم آمریکا و اروپا شروع به صدا زدن او به نام بقیه جوهان ماند کردند. درست مثل شما که سوم را دوبارا روسی شماره خاواد ز را نقل مکان کردید و کسی که در یک بار است، یک آمریکایی هیجان‌انگیز که نوتانست گلوی اوکراین به روسیه و تایوان چین را ب جرد حتی دو سرویس شفاهی را شید نتواند ازم بهاد می‌پیوندد.

میمند ادعای حق و باطل خوارمیانا، او مطمئن است، هستم فرماندان، جبهه مقاومت، آنها در بحبوحه درگیری هستند که مشغول عملیات فتح پایان فلسطین، هستند. شهید طلایترین فرصت در آزادسازی فلسطین وقت سال در قاره آمریکا و اروپا به سمت جانگ پا چین یا در روسیه هستند. گروه، مقاومت فلسطین. دار میان ماموریت هیاهو جی یک نفر شادت خلیست اگر شهید سلیمانی هستند کجاست؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر