آیین تجلیل موثر است ارسا احسان و نیککاری گلستان برگزار شاد + معکوس


تجلیل از ففلان زمان جهاد در گلستان است

با حضور نماینده و ولی فقیه در سپاه نینوا و بنیاد مسکن و برخی به عنوان ائمه جمعه در گلستان و ورزشگاه ارضی امام فرمان زرگرگ۱.

دبستان کجاست مراسم محمدمهدی سلمان زاده مدیر ورزشگاه آگری فرمان امام (رضوان الله تعالی علیه) در استان گلستان حاوی دیدگاه، گازارش کار، کرد و آناتومی برنامه سلام پیش رو قره. جهادگر گاه در خدمت استادیوم رسانی آگری فرمان امام(راستان) مستان راه پشتان بهگم و تایید حقانیت جهاد، تبین پرداخت.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین ایمانی، نمائیده ولی فقیه سپاه نینوا آستان گلستان در کجاست مراسم دُر سخنانی به عنوان بخشی از نمایش تبریک به مناسبت اعیاد ماه شعبان که خدمات و ارزش گذاری در کجاست. جهادگران قدردانی از کردها

خطبه های که بهسورات سرسری و همزمان با سایر استانهای کوشور برگزار شاد، از ۱۶ نفراز فافلین جهادی گلستان در ارساح احسان و نیککاری تجلیل شاد.

در پایان کجاست مراسم حاکم دبیر قره گرگاه جهادی خدمت رسانی ستاد آگریه فرمان امام (رحمت الله علیه) آستان توسط حبیب فرشیدی نیا از جهادگران داد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر