آیین معارفه رئیس اداره ارتباطات اسلامی گنبدکاووس برگزار شاد


عین معارفه رئیس ارتباطات اسلامی گنبدکاووس

با حضور مدیرکل ارتباطات اسلامی گلستان، رئیس اداره ارتباطات اسلامی شهرستان گنبدکاووس، مدیرکل ارتباطات اسلامی گلستان و امام جمعه گنبدکاووس و علمای برخی شیعیان و اهل سنت و ۱ دو تن از پیشوایان شهرری صفنده ساوم.

خطبه گرزین مدیر ارتباطات اسلام کجاست هدیه گلستان: دین عامل اصلی عقلانیت مادی و اخلاقی دانشگاه بوشرا و سعادت مادی و معنوی مساجد رافرحم میکند.

گرزین با بیان انکه دین مبین اسلام فقط به عقیده معانیت نیامده بیلکه تدوین کننده دنیا مردم هم است، افزود: آری به صورت نسخ مجموعه ای جامع از منطق اقتصادی، اخلاقی، حقوقی و حقوقی مانند میتوان راه. -القرآن، عمرو قرآن معصوم علیه السلام شاهد است.

مدیر ارتباطات اسلامی گلستان با بیان انکه بیاد بها جهاد تبینی مدنزاری مقام اکثر رهبری پچتر کارگردانی کرد و دستاورهای نظام را پرای مردم تابین کنیم افزود: دشمنان انگلبی اسلامی درساد هستناد خط قاوانیش-ه. -تبلیدی، اسلام گرایی فرضیه ای فوری و واجب است و توضیح آن واجب است.

همچنین مراسم عذاب تالشایی قدردانی حجت الاسلام صفی الحسینی و حجت الاسلام کریمی با نام راست جدید کجا مدیریت معروفیه شاد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر