ائمه جماعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید، شبهات بچه ها را {به درستی} پاسخ دهند


به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند قم، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی طی سخنانی در یکپارچه سلسله مباحث تفسیر سوره عنکبوت درست در این لحظه هفتم اردیبهشت‌ماه در حرم بانوی کرامت اظهار کرد: یکی اجتناب کرده اند بی نظیر‌ترین دغدغه‌های بشر با اشاره به آیات ۶۲ تا ۶۵ سوره عنکبوت، بحث خداست کدام ممکن است خواه یا نه اصلا خدا موجود است یا ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مباحث به این مشکل برمی‌گردد به همین خاطر حضرت علی(ع) می‌فرماید معرفت خدا پایه معارف است.

وی یکپارچه داد: دانشمندان سه انگیزه برای وجود خالق دارند کدام ممکن است انگیزه حسی(برهان نظم)، برهان فطری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهان عقلی سه انگیزه دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما در خصوص خداشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی توحیدی است.

رفیعی افزود: براساس برهان نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه حسی، مخلوقات نمی‌تواند معلول خوب تصادف باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده برهان فطرت، انسان در درونش با فطرتی کدام ممکن است دارد به معرفت خالق می‌رسد به همین خاطر فطرت در سختی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاری‌ها نمود بیشتری دارد.

سخنران حرم بانوی کرامت خاص کرد: بر ایده برهان عقلی نیز، انسان شخصی را نیازمند خالق می‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن تصمیم می‌تدریجی کدام ممکن است این خلقت نمی‌تواند با بیرون خالق باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این عالم کف دست خالق است.

عضو هیئت آموزشی گروه المصطفی ابراز کرد: ائمه معصومین مقابل منکران خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندیقان تا حد زیادی اجتناب کرده اند انگیزه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهان نظم استفاده می‌کردند.

وی ادای احترام به شد: اگر انسان در مرکز شخصی مرض نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در واقعیت باشد می‌تواند اجتناب کرده اند خوب مقاله نوزاد مثل تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ظاهر شد به مخلوقات عالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیبی کدام ممکن است در عالم هستی موجود است به وجود خدا پی ببرد.

سخنران حرم بانوی کرامت عنوان کرد: نباید در امتیازات اعتقادی محکمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید متشابهات با همدیگر ترکیب کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها باید در خصوص قوانین اعقتادی مثل وجود خدا اگر شبهه‌ای دارند جستجو در پاسخ این است باشند.

وی افزود: نیاز دارد ائمه جماعت مساجد، اساتید دانشکده ، کلاس ها مناظره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو با بچه ها را برگزار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهات بچه ها توسط بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده {به درستی} پاسخ این است داده شود تا قوانین اعتقادی بچه ها دچار اشکال نشود.

رفیعی تاکید کرد: خدا شناسی به انواع نفوس انسان‌هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر انسانی برای محبوبیت خداوند دلیلی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید راه ‌ای خداشناسی محدود شود.

درک بخش علمیه تاکید کرد: اشکال انسان‌ها غفلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمرگی در کل اقامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سختی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات به خداوند توسل می‌تدریجی با این حال بعد اجتناب کرده اند برطرف شدن مشکلات مجددا دچار فراموشی خداوند می‌شود.

وی در طولانی مدت با ردیابی به نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات اعتقاد به خداوند اظهار داشت: هدفمندی در اقامت، بافت عزت، شجاعت، استقامت، امید، حرکت صالح، رعایت اخلاق، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکل اجتناب کرده اند آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات محبوبیت خداوند است چرا کدام ممکن است انسان منهای معنویت همانند حیوان است.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر