اجرای پویش «صدای قدس» در کرمانشاه


روز جهانی قدس

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند کرمانشاه، همزمان با روز جهانی قدس پویش «صدای قدس» با دلیل اگر این امکان وجود داشت صدای ممکن است اجتناب کرده اند مسجد الاقصی به تمام دنیا برسد، پیام ممکن است برای عالم چه بود، اجرا شد.

این پویش با اشاره به تأکیدات مقام معظم مدیریت به مشکل فلسطین توسط جمعی اجتناب کرده اند فعالان باکلاس استان کرمانشاه اجتناب کرده اند طریق برخورد اینترنتی http://roydadksh.ir با مانترا اگر این امکان وجود داشت صدای ممکن است اجتناب کرده اند مسجد الاقصی به تمام دنیا برسد پیام ممکن است برای عالم چه بود، برگزار شد.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر