اجرای ۳ ساختار حمایتی ویژه مشتریان همدانی در ماه مبارک رمضان


محمد رسول شیخ زاده مدیرکل کمیته امداد استانداری همدانمحمدرسول شیخ زاده، مدیرکل کمیته کمک استان همدان در اظهار داشت وگو با خبرنگار ایکنا اجتناب کرده اند همدان، کمک به نیازمندان را دغدغه بی نظیر این نهاد حمایتی عنوان کرد.

وی با ردیابی به میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامگذاری این هفته به تماس گرفتن هفته تکریم ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران اجتناب کرده اند پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان، یکپارچه داد: {در این} هفته در این دوران خیرین می توانند اجتناب کرده اند کودکان بی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند نگهداری کنند.»

مدیرکل کمیته کمک استانداری همدان در خصوص ساختار تکریم ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران اظهار داشت: خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران می توانند با پذیرش حمایت عالی یا تعدادی از کودک بی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز وجه در نظر گرفته این اشخاص حقیقی {در این} ساختار مشارکت کنند. کودکان به صورت ماهانه.”

شیخ زاده بابیان اینکه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیستم های ویژه کمک به نیازمندان {در این} ماه، ساختار مهم بهشت ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار با خانوار های خرس حمایت است، علاوه بر این کمک های نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مشکلات مددجویان است.

وی با دقیق اینکه اطعام نیازمندان یکی اجتناب کرده اند ساختار های ویژه ماه مبارک رمضان تواند به شما کمک کند نیازمندان است، اضافه کرد: اشخاص حقیقی صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکار می توانند {در این} ساختار نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با dishing out غذای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای جیره خشک به نیازمندان کمک کنند.

مدیرکل کمک امام خمینی(ره) استانداری همدان با دقیق اینکه محل کار این نهاد {در سراسر} استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات خیریه کمیته کمک کنار هم قرار دادن اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری کمک های مردم در ماه مبارک رمضان سال جاری هستند، اظهار داشت: کد شماره گیری *۸۸۷۷*۰۸۱# را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره مقوا ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۱۷۷-۷۷۷۷ اجتناب کرده اند مهمترین درگاه های دیجیتال کمک به نیازمندان استان در ماه مبارک رمضان است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر