اختتامیه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین فاصله مسابقات محافظت،قرائت،را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها قرآن کریم مسجد کامل تصمیم آباد تبریز‎‎
اختتامیه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین فاصله مسابقات محافظت،قرائت،را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها قرآن کریم مسجد کامل تصمیم آباد تبریز با حضور حجت السلام سید محمدعلی آل هاشم مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه شهر تبریز، یعقوب هوشیار شهردار تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان قرآنی استان شامگاه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در مسجد تصمیم آباد تبریز برگزار شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر