اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی با فیلم اردبیل +


اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی + فیلمبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند اردبیل، پروانه رزاقلی زاده، مدیرکل کتابخانه های نهایی اردبیل، ۲۸ فروردین ماه اظهار داشت: مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان در تالار بدا اردبیل برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد.

وی هدف اجتناب کرده اند برگزاری این جشنواره را توسعه سنت بررسی، کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی در بین کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان عنوان کرد.

رزاقلی زاده اظهار داشت: {در این} جشنواره بیش اجتناب کرده اند ۲۸ هزار نفر در منطقه های سنجش امام زمان، قصه گویی، سرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه چهارگزینه نمایندگی کردند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر