اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد


جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان به کار خود پایان داد

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند گیلان، پریسا کرمی، در امروز ۲۸ فروردین ماه در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی کدام ممکن است در تالار مرکزی رشت برگزار شد، جشنواره کتابخوانی رضوی یکی اجتناب کرده اند افتخارات نهاد کتابخانه های کلی ملت شناسایی گرفت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هدف اجتناب کرده اند برگزاری این جشنواره آشنایی با گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان با ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه اهل بیت عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکی است.

وی با ردیابی به عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادت افراد گیلان به اهل بیت به طور قابل توجهی امام رضا (علیه السلام) افزود: اجتناب کرده اند ۲۷ هزار نفر نمایندگی کننده بودیم.

مدیرکل کتابخانه های کلی گیلان با ردیابی به اینکه ۳۰۰ نفر در بخش خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در سایر ادارات نمایندگی کردند، ذکر شد: در مجموع ۴۰۷ نفر برگزیده استان گیلان داشتیم کدام ممکن است مورد تجلیل قرار گرفتند.

رضا سقطی سرپرست کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی گیلان نیز جشنواره کتابخوانی رضوی را یکی اجتناب کرده اند رویدادهای مهم در جهان سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری در استان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: امیدواریم شاهد استفاده از اجتناب کرده اند عظیم گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشت باشیم. کتابخانه سریع

وی کتابخانه مرکزی رشت را نگین سنت گیلان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نیازها زیبایی شناختی روزی به بالا شخصی می رسد کدام ممکن است این جهان خطیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی را با دین پیوند دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان مشتاق در مورد مکتب اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند هستند. بین کتاب، کتابخوانی با مکتب رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق، هدف گرانبهایی است.

مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را به راحتی در دسترس است ترین، نافذترین، تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگارترین ابزار تعالی انسان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: می توانیم خوب ارزش های الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها انسانی را اجتناب کرده اند طریق سنت منتقل کنیم.

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سعید مهدوی سرپرست کل بازاریابی اسلامی گیلان نیز {در این} مراسم با ردیابی به اینکه کتاب موجب انبساط شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: خوب ارزش کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق در آیه شریفه «همانا خداوند متعال قلم را قدر از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با نوشتن قسم می خورد.

وی آموزه های دینی را تحریک کردن کار با «بسم الله الرحمن الرحیم» دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود:.

مدیرکل بازاریابی اسلامی گیلان با ردیابی به اینکه انسان در نظام تربیت الهی بافت بیهودگی نمی شود، ذکر شد: خداوند مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا رحمت خداوند خوب لطف کلی است با این حال برای حضور در رحمت الهی باید داشته باشیم. مهارت امتحان کردن این خلیفه الهی.

حجت الاسلام مهدوی با ردیابی به اینکه انسان باید مستحق رحمت الهی باشد، خاطرنشان کرد: قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم اجتناب کرده اند جلوه هایی است کدام ممکن است انسان ممکن است اجتناب کرده اند رحمت الهی به رحمت الهی برسد.

وی توانایی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ضبط کلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن را توفیق الهی برای انسان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: چون آن است کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن مقدس است، تحقیق نیز مقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند جایگزین کتابخوانی استفاده کرد.

این کارشناس مذهبی، ماه مبارک رمضان را فرصتی ویژه برای رحمت الهی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تلاوت خوب آیه اجتناب کرده اند قرآن در ماه رمضان، برابر با ختم قرآن در ماه های تولید دیگری است کدام ممکن است بیانگر خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه کتاب است.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر