ادعا سمینارهای اصفهان پس اجتناب کرده اند حادثه حرم مطهر رضوی


واقعه حرم مطهر رضوی

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند اصفهان به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} املاک استان، طلاب، روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوزویان استان اصفهان در پی حادثه بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن طلاب در حرم مطهر رضوی ادعا ای صادر کردند کدام ممکن است محتوای متنی آن به رئوس مطالب زیر بود. به رئوس مطالب زیر است:

«ما اجتناب کرده اند خداییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مپندارید افرادی که در راه خدا کشته شدند بی جان اند، اما علاوه بر این خشمگین اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروردگارشان زمانی می دهد.

حادثه مجروحیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده انواع زیادی اجتناب کرده اند طلاب بخش علمیه در صحن حرم امام رضا (علیه السلام) موجب تأسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسف امت اسلامی شد.

یقیناً این جنایت غول پیکر همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اجزا پوچی در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف تحمیل رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه بین مذاهب اسلامی صورت گرفت.

اینجانب طلاب، روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید بخش های علمیه استان اصفهان همراه خود ابراز همدردی همراه خود خانوار مجروحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون شهید این حادثه دلخراش، این اقدام وحشیانه را از نزدیک محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسئولان امنیتی ملت آرزو کرد دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات آنان هستیم. عاملان بی نظیر اجتناب کرده اند این حادثه

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر