ادعا فراخوان برگزاری هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در همدان


ناصر القفمی مسئول بسیج رسانه در همدان استبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند شهر همدان به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی بسیج رسانه، ناصر قوامی، رئیس گروه بسیج رسانه استانداری همدان اجتناب کرده اند برگزاری هشتمین جشنواره سراسری ابوذر در مرحله استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری در قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای مختلف خبر داد.

وی افزود: این قالب ها برای ادغام کردن گزارش های خبری، گزارش های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی، مصاحبه، نظر، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافیک، فیلم سینمایی، تصویر، کلیپ، گزارش تصویری، مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادکست است.

قفعمی تصریح کرد: این جشنواره همراه خود محوریت شعارهای سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، جهاد تبیان، پیوند رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، مقابله همراه خود آسیب های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های کاری برگزار تبدیل می شود. گام دوم انقلاب اسلامی، دانشکده شهید سلیمانی، امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط، خانوار، گروه، باروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن ایرانی اسلامی.

وی ساخت محتوا در تراز انقلاب اسلامی را اجتناب کرده اند نیازها برگزاری جشنواره رسانه ای ابوذر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیگیری برای تعمیر مشکلات استان در محورهای مذکور، تحمیل جایگزین برای اصحاب رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان اجتناب کرده اند بسیج عملکرد آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک تنبل. برای حضور در مانترا سال، شعارزدگی، ملاحظه به سبک مسکن ایرانی-اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود شدید به مدیریت جهاد تفسیر همراه خود هدف امید آفرینی در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی نیازمند اجرای مفاد ادعا گام دوم است.

پاسخگو برای بسیج رسانه در فرمان ذکر شد: مردمان غلام در فرمان می توانند شناخته شده به عنوان صدای مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف تعمیر مشکلات آموزشی، نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست مطالبات شخصی را اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت خاص کنند. فضای رایگان به تعیین کنید این جشنواره.. به صنوبر.

قفامی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند برکات این جشنواره می توان به تعیین متخصصان رسانه ای ماهر کدام ممکن است در موقعیت به ساخت محتوای در عمق برای رسانه های جهانی باشند، تربیت کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول خبری، آموزش مسئولان برای رفع معضلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان سازی رسانه ها ردیابی کرد. تحمیل جبهه رسانه ای در تراز انقلاب اسلامی در استان.

وی خاص کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه استان همدان در جشنواره قبلی دارای فعالان رسانه ای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراز انقلابی در بخش های مختلف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسب رتبه های کشوری جایگاه اصحاب رسانه همدان را در مرحله ملت محافظت کرده اند، امیدواریم. در این دوران اجتناب کرده اند جشنواره نیز همراه خود حضور جسورانه شخصی کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساخت آثار فاخر مربوط به قبلی باید در مرحله جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری اجتناب کرده اند مشهور خوبی برخوردار شوند.

غفامی ذکر شد: کنجکاوی مندان می توانند آثار شخصی را اجتناب کرده اند آذر ۱۴۰۰ به همان اندازه نوک آبان ماه سال جاری در مکان جشنواره http://hamedan.basijrasaneh.ir/ اضافه کردن کنند.

رئیس بسیج رسانه استان همدان همراه خود ردیابی به شرایط نمایندگی {در این} جشنواره ذکر شد: کلیه خبرنگاران شاغل هر دو آزاد شاغل در رسانه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سراسری کدام ممکن است مشاور نشریات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری های کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پایگاه های خبری استان هستند می توانند {در این} جشنواره نمایندگی کنند. جشنواره کلیه رسانه های مکتوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال باید دارای مجوز اجتناب کرده اند وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند در سامانه کامل رسانه ای باشند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر