از دوام نیروی محرکه آرمان فلسطین است


به گزارش ایکنا ؛ شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی نُجَباء، انکار شهید رعد حازم را کدام ممکن است عملیات استشهادی علیه رژیم صهیونیستی در تل آویو انجام داد، علت روشنی بر اجتناب ناپذیر بودن این حمله دانست. . نابودی اسرائیل

به گزارش مکان جنبش نجمه، اسدی اظهار داشت: آرمان فلسطین باقی خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحویل داد زمان هر دو خیانت متعارضان شعله های شومینه را کم نخواهد کرد.

در عملیات پنجشنبه ساعت شب عالی جوان فلسطینی در جاده دیزنگوف تل آویو سه صهیونیست کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۰ نفر تولید دیگری زخمی شدند. این الگو بی سابقه توضیح دادن شد.

این عملیات متنوع اجتناب کرده اند شرکت ها شهری تل آویو را مختل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجی اجتناب کرده اند ترس را {در میان} ساکنان اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی در سرزمین های اشغالی تحمیل کرد.

رئیس شورای سیاسی از اشراف زاده ها همراه خود ردیابی به خیانت برخی کشورهای عربی کدام ممکن است روابط شخصی را همراه خود رژیم صهیونیستی روال کرده اند، تاکید کرد: هر اقدامی اجتناب کرده اند سوی طرفین اختلاف در قبال اسرائیل همراه خود پاسخ مشابهی مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی افزود: افراد سازشکار خواهند دید کدام ممکن است در هر گامی کدام ممکن است {به سمت} صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم فانتاسم آنها برمی دارند، همراه خود اقدامات متقابلی برخورد با می شوند کدام ممکن است به آنها تدریجی می تدریجی کدام ممکن است نابودی آنها اجتناب ناپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان ساده زمان است. “

امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹ روابط شخصی را همراه خود رژیم اشغالگر اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش روال کردند کدام ممکن است موجی اجتناب کرده اند پاسخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی را برانگیخت.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر