اعزام ۶۰۰۰ جهادگر سمنانی به مناطق محروم


اعزام 6000 جهادگر سمنانی به مناطق محروم

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند سمنان، مهدی کشفی رئیس گروه بسیج سازندگی استان سمنان صبح همین الان ۱۸ فروردین ماه در مخلوط خبرنگاران با ردیابی به انجام ۲۹ مرحله امدادرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی خالصانه در استان اظهار کرد: {در این} رزمایش بیش اجتناب کرده اند ۴۱۰ نفر میلیارد تومان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بین نیازمندان تخصیص تبدیل می شود در استان در بحث رزمایش خدمت رسانی بهاره در نوروز امسال ۶۵۰ گروه جهادی متشکل اجتناب کرده اند شش هزار جهادگر به مناطق مختلف استان اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیازمندان خدمت رسانی کردند. . .

وی با دقیق اینکه هدف اولین گروه های جهادی محرومیت زدایی است، ذکر شد: در بحث زلزله کرمانشاه ۲۶ روستا برای دوباره کار کردن به استان سمنان واگذار شد کدام ممکن است با امتحان شده گروه های جهادی تمامی این روستاها کارآمد دوباره کار کردن شد. .

رئیس گروه بسیج سازندگی استان سمنان با ردیابی به اینکه در کرمانشاه ۷۰ منزل مسکونی با همت جهادگران استان دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ واحد ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ کانکس عرضه مردمان زلزله زده شد: ملک.

به آموزش داده شده است وی؛ این در حالی است کدام ممکن است ۱۵۰ گروه جهادی اجتناب کرده اند استان سمنان به مناطق سیل زده اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ تجهیزات مناسب فراهم می کند خانگی بین سیل زدگان تخصیص شد.

الکشی با دقیق اینکه پس اجتناب کرده اند آن ۹۰ گروه جهادی استان در روستای شام مهر راستان حضور یافتند، ۶۴ واحد مسکونی ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ منزل توسط گروه های جهادی دوباره کار کردن شد، افزود: ۱۲ باب منزل مسکونی توسط جهادگران اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخته شد. تیم ها. گروه های جهادی استان سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان آبگرفتگی جنوب دمجان، ۸۰ نفر اجتناب کرده اند جهادگران استان اولین گروه های شرکت ها رسان بودند کدام ممکن است با حضور در پایان در روستا به کاهش رسانی به ساکنان پرداختند.

وی با ردیابی به برپایی ۶۲ کارگاه ساخت ماسک افزود: وجود ۱۰۵ گروه جهادی دانشجویی برای مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدفین اموات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل هشت وسط واکسیناسیون در ۸ شهرستان در استانداری تنها بخشی اجتناب کرده اند شرکت ها جهادی {در این} مدت بود.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر