افتتاحیه نمایشگاه در سراسر جهان قرآن روز شنبه برگزار تبدیل می شود


افتتاحیه نمایشگاه بین المللی قرآن

به گزارش ایکنا ؛ مراسم افتتاحیه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم با حضور جمعی اجتناب کرده اند مدیران گروه قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند تجهیزات های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​ساعت ۱۷ در مصلی تهران برگزار تبدیل می شود. میهمانان. تقریباً در مورد دستورالعمل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های کرون.

این مراسم با تلاوت هادی موحدامین برگزیده سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین فاصله مسابقات در سراسر جهان قرآن جمهوری اسلامی ایران تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این این سیستم به ایراد سخنرانی می پردازد.

گهواره خوانی سید محمدی حسینی قاری خردسال آل البیت علیه السلام کدام ممکن است اجرای وی در مسابقات وجیه الحسین فوق العاده پرطرفدار است، بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند مراسم افتتاحیه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم است. نشست در سراسر جهان نمایشگاه قرآن کریم.

در نهایت این مراسم، معاون قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت وزارت ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقاف خیریه، «محمدرضا الجاهدین» حافظ قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ایران در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین فاصله مسابقات در سراسر جهان قرآن کریم نیز حضور می تواند داشته باشد. خوشحال از شود .

بر مقدمه گزارش آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا معاونت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم، بازدید اجتناب کرده اند این مناسبت در سراسر جهان بلافاصله پس اجتناب کرده اند افتتاحیه تحریک کردن تبدیل می شود. ساعات بازدید اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لیالی قدر تا حدود ساعت ۲۲:۳۰ {خواهد بود}.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر