افزایش وزن برای زنان باردار


تغذیه مناسب یکی از ارکان اصلی یک زندگی سالم است و در مراحل خاصی از زندگی اهمیت بیشتری دارد. یکی از حساس ترین و مهمترین لحظات در زندگی یک زن بارداری است. زیرا غذای مصرفی باید به طور همزمان نیاز مادر و فرزند متولد نشده را برآورده کند. افزایش وزن مناسب در دوران بارداری و حفظ آن در محدوده مناسب از مسائل مهمی است که زنان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. کنترل و نظارت بر افزایش وزن در دوران بارداری و تلاش برای حفظ آن در حالت مطلوب می تواند نقش کلیدی در سلامت جنین داشته باشد. عوامل متعددی در سلامت مادر و جنین دخیل هستند. یکی از آنها تغذیه مناسب در این مدت است. اگر تغذیه مادر در دوران بارداری مناسب است افزایش وزن نیز روند خوبی است. افزایش وزن نامناسب با کاهش رشد جنین و سقط جنین ارتباط مستقیم دارد. نقایص لوله عصبی در نوزادان مادران چاق شایع تر است. مادران باردار باید تحت هر شرایط تغذیه ای (کم وزن ، طبیعی ، اضافه وزن یا چاق) وزن خود را افزایش دهند. افزایش وزن مادر در دوران بارداری یکی از شاخص های صحیح کنترل تغذیه است. طبق مطالعات انجام شده ، میزان افزایش وزن توصیه شده در چند دهه گذشته به طور چشمگیری تغییر کرده است. اما پس از مطالعه گسترده امروز واضح است که افزایش وزن در دوران بارداری ممکن است برای همه گروه های زنان یکسان نباشد ، بنابراین موسسه پزشکی آمریکا (IOM یا موسسه پزشکی) افزایش وزن را برای زنان باردار بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) آنها توصیه می کند. از 18-12.5 ، 11-16.5 ، 11.5-7 و کمتر از 7 کیلوگرم باید به ترتیب برای زنان عادی ، لاغر ، دارای اضافه وزن و چاق انجام شود.

جدول افزایش وزن برای زنان باردار بالای 19 سال در یک بارداری مجرد با در نظر گرفتن شاخص توده بدنی قبل از بارداری

BMI قبل از بارداری کیلوگرم/متر2 (تغذیه)

محدوده افزایش وزن (کیلوگرم)

افزایش وزن از ابتدای بارداری 13 بار یا بیشتر (کیلوگرم در هفته)

<18.5 (وزن سبک) 12.5-18 0.5
18.5-24.9 (عادی) 11.5-16 0.4
25-29.9 (اضافه وزن) 7-11.5 0.3

30≤ (چربی)

7-9 0.2

الگوهای وزنی مهم هستند. افزایش وزن باید تدریجی باشد. میانگین افزایش وزن در سه ماهه دوم و سوم در مادران کم وزن 0.5 کیلوگرم ، در مادران با وزن طبیعی 0.4 کیلوگرم ، در مادر دارای اضافه وزن حدود 0.3 کیلوگرم و در مادران چاق 0.2 کیلوگرم در هفته بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *