افزایش ۵۰ درصدی کالا محصولات عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب نمایشگاه قرآن


افزایش 50 درصدی فروش محصولات حجاب در نمایشگاه قرآن

اسدالله سلیمانی،سرپرست اجرایی بخش عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، در اظهار داشت‌وگو با ایکنا، اجتناب کرده اند استقبال فشرده مردمان اجتناب کرده اند بخش عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۵۰ درصدی کالا محصولات این بخش نسبت به ۲ سال در گذشته خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امسال برای اولین بار بخش عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب توسط بخش شخصی کدام ممکن است متخصص محصولات حجاب بود، اداره شد.

وی اجتناب کرده اند همکاری خوشایند معاونت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت وزارت ارشاد با صفحه بحث تولیدکنندگان محصولات حجاب سخن اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این همکاری موجب شد نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بهتری بر استاندارد، قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن محصولات حجاب وجود داشته باشد.   

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر