افزایش ۸۵ درصدی بیماری عروق کرونر در خوزستان در هفته قبلی


افزایش 85 درصدی بیماری عروق کرونر در خوزستان در هفته گذشته

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خوزستان، دکتر سید محمد علوی، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گندیساپور اهواز اظهار کرد: هفته قبلی نسبت به هفته در گذشته ۸۵ سهم افزایش با این حال انواع مبتلایان بستری ۴.۳ نفر بود. سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فوتی ها ۳۶.۶ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت را کاهش داده است.

وی افزود: بدون در نظر گرفتن کاهش بستری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت‌های ناشی اجتناب کرده اند کرونا، افزایش اسبابک ها ابتلا به این بیماری نماد‌دهنده کدام ممکن است سفر نوروزی، مجالس سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نتیجه افزایش شاخص اپیدمیولوژیک شده است. مرض.”

علوی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۴ نفر به امکانات بهداشتی درمانی، کلینیک های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های استان خوزستان مراجعه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مراجعه کنندگان به این امکانات ۳۰۴ نفر کمتر اجتناب کرده اند روز قبل از امروز بود.

وی افزود: بر مقدمه علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشات علمی {انجام شده}، ۱۱۸ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر تعیین شدند کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته ۲۴۵ نفر کاهش یافته است است. {در این} مدت ۸ فرد مبتلا در بیمارستان های خوزستان بستری شدند کدام ممکن است انواع اسبابک ها جدید درمانی نسبت {به روز} قبلی ۹ مورد کاهش کشف شد. طی ۲۴ ساعت قبلی، ۵ نفر اجتناب کرده اند در سرتاسر شهرستان نیز جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته ۲ نفر اصولاً است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گندی‌ساپور اهواز اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای اپیدمی تاکنون حدود ۵۸۵ هزار فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر در استان خوزستان افزایش یافته‌اند کدام ممکن است این رقم حدود ۹۷.۵ سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خوزستان وضعیت خوبی است.

وی با ردیابی به یکپارچه توسعه واکسیناسیون در خوزستان افزود: تاکنون بیش از هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ هزار دوز واکسن با سن بالای ۱۸ سال ۳۲.۶ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا ملایم تزریق شده است.

علوی در سخنانی در یک واحد این سیستم تلویزیونی اظهار داشت: امکانات آموزشی اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین بازگشایی می‌شوند، در حالی کدام ممکن است محافظت واکسیناسیون باورپذیر است، با این حال رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌ویژه استفاده اجتناب کرده اند ماسک، جریان هوا در مدرسه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا‌گذاری باعث تداوم بازگشایی می‌شود. “

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر