امتحان کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم ترکمن ها در ماه رمضان


آداب ترکمن در ماه رمضانبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند گلستان، همراه خود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ترکمن ها همراه خود آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم خاص این جهان شخصی را برای ضیافت خدا کنار هم قرار دادن می کنند. در بازتاب ترکمن ها برای حق ورود به ماه مبارک رمضان آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم خاصی داشتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می توان به «خودداری کنید»، «الله یالی»، «ساللک»، «هر دو رمضان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ردیابی کرد.

ترکمن جعفربای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتابای در مناطق توقف نشین استان گلستان جشنی به تماس گرفتن «آکار» ​​برگزار می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند سه روز مانده به ماه مبارک رمضان تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان جوان آلاچیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه های شخصی را نظافت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند همراه خود فرا رسیدن این ماه مبارک همه را جدا می زنند. کثیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاینده های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه خواهید کرد.

ماه رمضان در بین افراد ترکمن به ارزای افسانه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمن ها تعدادی از روز گذشته اجتناب کرده اند برخورد ارزای گوسفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بز را می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت آنها را بین فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان جدا کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود شبیه به گوشت می پزند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی جشن می گیرند کدام ممکن است می گویند «خدای من است».

ترکمن ها برای ادعا زمان افطار در بازتاب کدام ممکن است چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزاتی اجتناب کرده اند قبیل رادیو، تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید … وجود نداشت جشنی به تماس گرفتن «تحریک کردن اشلی» به معنای صبحانه برگزار می کردند. صبحانه، آبگوشت، آش منطقه، آش برنج، آش انار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آش ماست جایگاه ویژه ای در سفره ترکمن ها دارد.

در ساعت شب های چهاردهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزدهم ماه مبارک رمضان رسم ترکمن ها این بود کدام ممکن است اطلاعات آموز هر دو غزل سرا در روستا قدم می زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعاری همراه خود مضمون: ای روزه رمضان، نیمه تمام شد از دوام کن به همان اندازه نصف تولید دیگری روزه خواهد گرفت، آن را بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند هر صحنه جمعیتی بود کدام ممکن است پایین اوج طلاب ایستاده بود می گوید: بلند هر دو خدا کدام ممکن است اذان است. {در این} مراسم افراد همراه خود گلوله کردن اقلام نذری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذوقه بین {افرادی که} در جاده ها قدم می زدند بین نیازمندان گلوله کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مراسم به همان اندازه پاسی اجتناب کرده اند ساعت شب یکپارچه داشت.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم ترکمن ها {در این} ماه مبارک، گوشه نشینی آنها اجتناب کرده اند ساعت شب بیستم به همان اندازه {سی ام} ماه مبارک رمضان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ جزء قرآن در شش ساعت شب در دسته های سه به همان اندازه ۵ نفره در مساجد ختم تبدیل می شود.

جشن عکس کدام ممکن است در بین ترکمن ها اجتناب کرده اند جایگاه ویژه ای برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند آداب آن ها به شمار {می رود}، نماز تراویح است کدام ممکن است این مراسم پس اجتناب کرده اند اقامه نماز یومیه ماه مبارک رمضان همراه خود حضور پرشور ترکمن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان در مساجد برگزار تبدیل می شود. .

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر