امید ما کریم یا امام حسن علیه السلام است.


ولادت اهل بیت المقدس علیه السلام

به اعتقاد ما مجتبی خرسندی شاعر آئینی به رویداد ولادت اهالی بیت المقدس حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ; شعری نو در قالب تصنیف تقدیم به مقام والای امام دوم شیعیان.

“امام حسن”

توالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولاد امام حسن

به منزل امام حسن رسیدیم

همه افراد این شهر صدای ما را شنیده اند

می دانستند امام حسن حلقه دار است

غیرمعمول نیست کدام ممکن است جمعاً دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست شوند

برکت امام حسن آن را تصرف کرد

اگر همه دنیا بازدید کننده او باشند

باقی مانده است برای خانه امام حسن جا دارد

ما پیش {هیچ کس} عکس نمی رویم

رزق ما اجتناب کرده اند تقدیر امام حسن است

روده ها آسیب دیده ما آنقدر در احاطه شناور است

پروانه امام حسن به تماس گرفتن اوست

او فقیر است، با این حال پادشاه تبدیل می شود

عید امام را به همه ببرید

ممنون کدام ممکن است اسمت بر زبانم هست

«حسن» زیباترین عبارت دنیاست

تمام شهر اوج میز ضیافت است

کدام ممکن است همه خلقت زمانی اجتناب کرده اند شأن او {خواهد بود}

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در برابر این کسی جز

گردن ما همه وقت زیر بار اوست

لوسیون غیر قابل رئوس مطالب است، پس چه شگفتی!

اگر دشمنش شفاعت او را تضمین تنبل،

جای سوال کردن نیست کدام ممکن است لبخند، مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق

پاسخ این است همه اینها بی احترامی به اوست

«سکوت» فرمان خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر است با این حال

جمله الگوی ای اجتناب کرده اند توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت اوست

ساده لوسیون های ما نبودند

ما هم اجتناب کرده اند مراقبت او نفس می کشیدیم

برای حج چه کنم؟

اگر به کعبه آمدی هدفش اجتناب کرده اند زیارت است

وجود جهان هستی به خاطر خیر قابل انجام است

خوشا به فعلی هر کدام ممکن است شاعر خوبی است

کدام ممکن است با ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید با وقار می بخشد

ساده به خاطر خدا ببخش

این دلیل است غلام حسن شخصی آقا است

آن گل همه وقت به خار شهرت می دهد

تمام مسکن ام را فدای این شخص کردم

او تمام مسکن شخصی را ۳ بار داد

چون او مرد عظیم شبیه به شخص است

کدام ممکن است در نتیجه نبرد مبارزاتی شد

جز علی کدام ممکن است در درگیری تحویل داد

کدام شیر برای شکار وقت می دهد؟

این شخص همه وقت بردبار است

به قول فاطمه اول «کوزه» می دهد.

ممکن است او را اسیر جهانیان {نمی کنم}

آن را بدست آوردم تا به ممکن است توانایی بدهد

ممکن است همه وقت با اشاره به ممکن است گفتم با این حال خوشایند کافی نیست

بنده ممکن است آقا علم حسن هستند

کریم در سر شیطنت است

او اوج میز جنایتکاران نشسته است

او بهتر از آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بازو راست خوردند

به تماس گرفتن او حسن تمام اعمال نیک

گردنشون رو جلوش کج کردم چون اینجوری هستن

با احترام گران

عبدالعلی باش چون لیاقتش را دارد

به سلطه قلمرو این بردگان

{در این} مقام مشهور در سر گمنامی است

همه وقت در امتحان شده برای بی نام ماندن است

در یک واحد مورد توجه قرار گرفت شیرین تبدیل می شود

به دشمن در سر تلخی

همه وقت توسط دست راست افتخارتان خوب و دنج بمانید

آرزو به {نفس کشیدن} دم “کلامی” آن

نوشتن در مکان خوشایند چه آرامشی دارد

ما هم غلامحسین هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم غلامحسین».

وقتی ممکن است را می بیند، غم را اجتناب کرده اند شوق پاک می تنبل

همه عامل اویس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان منصفانه قرن شد

برای بسیاری که به جای آن شکایت ممکن است را ندیدند

کدام ممکن است همرادف همه وقت مرا ناخوشایند می بیند

زبان شعر در هر مکان واحد کمیاب است

کدام ممکن است اجتناب کرده اند فضایل فراوان باید اظهار داشت

ممکن است به کلید مسیحیت ممکن است پی بردم

اجتناب کرده اند بیابان علف شد تا باید بگذری

وضو تکل حرام است

به هر جواهری کدام ممکن است یحیی آراسته است

تا خواب شتر استفاده را ببیند

کسی حریف ممکن است را در درگیری شکست داده است!

همه شهر بر حسین پیروز شدند

با این حال حسین باید را زد…

امید ما سخاوت ممکن است یا امام حسن است

زیارت حرم خودت یا امام حسن

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر