«امید وصال» + صوت آشکار شد


امیرحسین سامعی; معاون هنری معاونت زیبایی شناختی هنری شهرداری تهران به ایکنا اظهار داشت: به رویداد ماه مبارک رمضان قطعه موسیقایی به تماس گرفتن امید وصال به آهنگسازی، آهنگسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگسازی مصطفی آجینی، توسط حسین پارسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید محسن ساخته شد. حسینی.

وی افزود: اکنون در جاری مونتاژ ویدیویی برای این قطعه موسیقی هستیم کدام ممکن است سریع آشکار احتمالاً وجود خواهد داشت. در وب قرآن کریم نیز همراه خود همکاری صداوسیما این سیستم دعای روزانه داریم.

سمیعی علاوه بر این اجتناب کرده اند تهیه اثری به رویداد روز جهانی قدس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برای روز جهانی قدس اثری به ۳ زبان داریم کدام ممکن است هم اکنون در جاری ساخت آن هستیم.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر