انبساط ۹۰ درصدی انواع نمایندگی کنندگان در جشنواره کتابخوانی رضوی در استانداری مرکزی


سکینه خاتون مهدیان پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی مرکزی

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند استان مرکزی، سکینه خاتون مهدیان پور، رئیس اداره کتابخانه های نهایی استان مرکزی، در امروز ۲۶ فروردین ماه در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی همراه خود ردیابی به اینکه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی اجتناب کرده اند ۲۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تحریک کردن به زحمت کشید. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا آذر یکپارچه داشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نمایندگی ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۸ نفر اجتناب کرده اند فرمان ها {در این} جشنواره خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند انواع ادعا شده نزدیک به ۴ هزار نفر اجتناب کرده اند مددجویان کمیته کمک بوده اند.

وی اظهار داشت: این جشنواره عظیم ترین جشنواره کتابخوانی است کدام ممکن است در راستای افزایش سنت کتابخوانی، اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف رضوی برگزار تبدیل می شود. تاکنون ۱۱ فاصله اجتناب کرده اند این جشنواره برگزار شده کدام ممکن است ۶ فاصله آن به همت نهاد کتابخانه های نهایی ملت برگزار شده است.

وی یکپارچه داد: در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۴۴۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ خانوار برگزیده شدند. این جشنواره در سه مرحله کودک، نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شش کتاب حاضر شده در جشنواره، ۲ کتاب برای جوانان، ۲ کتاب برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کتاب تولید دیگری برای بزرگسالان بود.

رئیس کتابخانه های نهایی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: در وسط در گذشته اجتناب کرده اند جشنواره بیش اجتناب کرده اند ۱۳ هزار نفر اجتناب کرده اند استانداری {در این} جشنواره نمایندگی کردند با این حال انواع نمایندگی کنندگان در وسط یازدهم نسبت به فاصله در گذشته ۹۰ نسبت افزایش داشت. . شکاف بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند برگزیدگان کشوری {در این} جشنواره تجلیل تبدیل می شود کدام ممکن است خوشبختانه ۱۰ نفر اجتناب کرده اند این برگزیدگان اجتناب کرده اند استانداری مرکزی هستند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر