اهدای خون در ماه مبارک رمضان را {فراموش نکنید}


اهدای خون

پریسا کابلی، مسئله فنی سوئیچ خون البرز در ذکر شد وگو با ایکنا اجتناب کرده اند البرز، با ردیابی به ساعات کاری پایگاه های سوئیچ خون استان البرز در هفته اول ماه مبارک رمضان، ذکر شد: در هفت روز اول ماه مبارک رمضان، وسط اهدای خون گلشهر است. اجتناب کرده اند ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان ۱۸ تا ۲۳ اهداکننده خون.

کابلی با ردیابی به اینکه امکانات اهدای خون توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانو نیز اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح الی ۱۳ سرزنده است، خاطرنشان کرد: بعد از همه ساعت کاری پایگاه سوئیچ خون گلشهر در روزهای جمعه اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح الی ۱۲ سرزنده است. بعد اجتناب کرده اند ظهر: عصر.”

این در کنترل اضافه کرد: ساعت کاری پایگاه های سوئیچ خون البرز در هفته های بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان گفتن تبدیل می شود.

کابلی ذکر شد: خیرین می توانند در ساعات گفتن شده صبحانه صحیح در کنار با مایعات کافی را به امکانات اهدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون مفید شخصی را اهدا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوبت عصر نیز با صرف صبحانه صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات کافی به پایگاه مرکزی کرج مراجعه کنند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر