اولین نماد صوتی


حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب: در واقع پیشگامان مصداق اولی ها هستند. نمونه آن «رنگرزان سابق» است. یعنی کسانی که زودتر از دیگران نیاز را تشخیص داده و درک کرده اند، در رفع آن نیاز شتافتند; این هم در میدان سختی مثل میدان جنگ، میدان جهاد، میدان فداکاری. [سابقون] اینجا اند؛ لذا تجلیل و احترام ایشان وظیفه همه ماست.»

اولین نماد صوتی

انتهای پیام