ایجاد عالی شورش جدید کابوس صهیونیست هاست


ظهور یک قیام جدید کابوس صهیونیست هاستبه گزارش ایکنا ؛ به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخشی اجتناب کرده اند این ادعا آمده است: اقدامات تجاوزکارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات جدید رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی پس اجتناب کرده اند عملیات مبایعه نامه طلبانه مجاهدان مؤمن در روزهای فعلی. شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق بچه ها فلسطینی به طور قابل توجهی در روده ها وسط، تحریک کردن رژیم همراه خود ابراز ترس صهیونیست ها اجتناب کرده اند انتفاضه جدید، تعمیق مبارزات مردمان فلسطین در بستر بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بالقوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها از دوام. علیه صهیونیسم

{در این} ادعا آمده است: هتک حرمت مقدسات مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان کدام ممکن است توسط نیروهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی رژیم صهیونیستی همراه خود استقرار از کیت نیروی دریایی به پایان رسید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله وحشیانه به مسجد الاقصی». نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران فلسطینی غیرمسلح کدام ممکن است در نتیجه جراحت تبدیل می شود. بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ نفر محکوم به شکست هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تأثیری در شورش قهرمانانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله ور این روزهای مجاهدین نداشته اند، با این حال همراه خود کابوس های اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های انتقادی تری روبروی صهیونیست ها خواهند بود.

{در این} ادعا بر لزوم پاسخگویی محله جهانی به تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات غاصبان قدس شریف در مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مناطق اشغالی تاکید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر در مجامع در سراسر جهان را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. از نزدیک مجازات کرد برای او یا او در ایده ها جهانی.

این ادعا به تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید اقدامات دراماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی قیمت قطع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری روابط همراه خود رژیم ناپاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامد صهیونیستی توسط برخی کشورهای عربی کدام ممکن است موجب گستاخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت لجام گسیخته صهیونیست ها در تعرض به مقدسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس مسلمانان در فلسطین اشغالی شد، می باشد. آرزو ملت فلسطین در تقابل مستقیم همراه خود صهیونیست ها در بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری مردمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان برای آزادسازی قدس، در یک واحد مناسبت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولی دیدنی، رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق آن . حامیان جهان شاهد جلوه های جدیدی اجتناب کرده اند از دوام ضد صهیونیستی هستند کدام ممکن است نماد دهنده تحریک کردن حرکت موفقیت آمیز شورش فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات در جهت نوک دادن به رژیم ساختگی، کشتار کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت معکوس اشغالگران گران فلسطینی {خواهد بود}.

این ادعا همراه خود محکومیت از حداکثر حمله رژیم صهیونیستی به مسجد مبارک الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت خونین مجامع در سراسر جهان حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سران برخی کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزگشایی اجتناب کرده اند کلید تحریک کردن حمله ها رژیم صهیونیستی به الاقصی نوک کشف شد. مسجد اقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری آن موج جدید حمایت در حمایت اجتناب کرده اند شورش جدید فلسطین، آن را مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در تحولات جاری فلسطین اشغالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ایده مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات همیشگی امام خمینی (ره) او) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک ها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای مقام معظم مدیریت حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) اجتناب کرده اند حامیان بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی شورش فلسطین، آرزو همه مجاهدین در راه بیت المقدس را ستوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حمایت اجتناب کرده اند آنان دریغ نکردند. فعال کردن به آرمان های رژیم سلطه طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم برای بردن مشکل فلسطین اجتناب کرده اند انتخاب جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم انبساط سرطانی اسرائیل بر جغرافیای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکره امت اسلامی تحمیل تبدیل می شود.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر