ایران بر محافظت امتیازات امنیتی شخصی اصرار دارد


امام جمعه موقت بیرجندحجت الاسلام غلامحسین نوررستی همین الان ۲۰ فروردین ماه به نقل اجتناب کرده اند خراسان جنوبی در خطبه های نماز جمعه با ردیابی به بیانات رئیس معظم انقلاب در محفل انس با قرآن اظهار داشت: رمضان ماه مبارک رمضان است. بی نهایت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت الهی باید وارد شود، پس ضیافت عظیم الهی شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حضرت حق تقرب یابیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام لحظه ای جمعه بورگوند در یکپارچه با دقیق اینکه نتیجه بهره گیری اجتناب کرده اند جایگزین روزه داری تقرب به خداوند است، یکپارچه داد: اجتناب کرده اند تولید دیگری جایگزین های ضیافت در ماه مبارک رمضان مشکل قرآن است. الف، این کتاب آسمانی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل قرآن. رئیس معظم انقلاب می فرمایند: اگر بخواهیم با خدا اتصال داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بهشت ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطن بالاتری کدام ممکن است خداوند متعال برای ما قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم به آن است ورود داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن کار کنیم. [برقرار] برای امتحان کردن این، باید به یاد داشته باشیم؛ اگر معلوم باشد غفلت رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیش ایده شبیه به چیزی است کدام ممکن است مکرراً در قرآن اجتناب کرده اند آن اجتناب شده است».

وی یکپارچه داد: قرآن معجزه جاودانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب مسکن است، همچنان کدام ممکن است دین مبین اسلام جاودانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان تنها راه نجات بشریت پیوند با قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند . این کتاب الهی». در مسکن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ما شاهد فروپاشی فراوان خانوار هستیم.»

نوورستی با تاکید بر اینکه مساجد باید ایده قرآن باشد، اظهار داشت: جاهلیت اخیر همین الان این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستره جهانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها راه نجات بشریت توسل به قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت است. (درود بر او).”

امام جماعت لحظه ای بورگوند با ردیابی به بیستمین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه سالروز برداشتن روابط سیاسی ایران با آمریکا اظهار داشت: خداوند در قرآن فرمود: با دشمن بودند. خروج امام اجتناب کرده اند مدیریت این برداشتن اتصال با آمریکا به فال نیک گرفت.

وی دقیق کرد: دشمن تمایل دارد تأثیر می گذارد ایران در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات امنیتی ملت را به موضوع برجام پیوند دهد در حالی کدام ممکن است تحولات جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجام ماهیت به صورت جداگانه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا تحمیل دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد دادن خطا در به نفع دشمن

نوورستی با تاکید بر اینکه در محافظت ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات جهان ای ایران کوتاهی نخواهیم کرد، اظهار داشت: مقامات جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت های روشن در کنار با راستی آزمایی، موضوعات مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم های ناعادلانه را پیگیری خواهد کرد.

امام لحظه ای جمعه برجند در یادواره بیانیه سوگند خورده سید اهل غلام، شهید مرتضی افنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید سید شیرازی با دقیق اینکه همه هنرمندان در امتیازات مختلف آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تمامی نیروهای مسلح، باید اجتناب کرده اند اینها نمونه بگیرد. شهدای بزرگوار

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر