اینفوگرافیک “ایستادگی” کلید پیروزی است
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نگاه روشنگرانه به وقایع سال ۶۰، شرایط آن روزها را راهی برای حرکت امروز ما دانستند و گفتند: در سال ۶۰ توانستیم روی پای خود بایستیم و ما را ناامید کنیم. دشمن در مقابل همه این حوادث و جدیت کاری که امروز می توانیم انجام دهیم.» (۴/۷/۱۴۰۱) «به مناسبت سالروز شهادت شهیدی رجایی و بهنر در این گزارش مرور می کنیم. وقایع مهم و دلایل موفقیت و دستاوردهای ملت ایران در سال ۱۳۶۰.