این سیستم های قرآنی لشکر قمر بنی هاشم (ع) شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری تحریک کردن شد.


برنامه های قرآنی سپاه شهرستان شهریهل و بختیاری

به گزارش ایکنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی مسئولان استانی، مراسم افتتاحیه این سیستم های قرآنی در ماه مبارک رمضان روز قبل از این ۱۴ فروردین ماه در مقر حضرت آیت الله بهاء یمن در شهر البرز برگزار شد. -حسینیه

حجت الاسلام والمسلمین سید مامان الله حسینی صدر پاسخگو برای تصویر ولی فقیه در سپاه حضرت قمربنی هاشم (سلام الله علیه) {در این} مراسم همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه پر خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت رمضان، ذکر شد: به ما این امکان را می دهد کدام ممکن است کار کنیم، امتحان شده مضاعف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وظایف شخصی حرکت کنیم.

حسینی صدر همراه خود ردیابی به اهمیت فجر ماه مبارک رمضان ذکر شد: بهتر از فضایل در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سحرگاه این ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماه مبارک فرصتی برای کسب معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش پرهیز اجتناب کرده اند . گناهان در کل سال.

وی همراه خود تاکید بر معرفت قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت در ماه مبارک رمضان، ذکر شد: اجتناب کرده اند اولین روزهای ماه مبارک رمضان باید شخصی را برای بهره مندی درست اجتناب کرده اند برکات ساعت شب قدر کنار هم قرار دادن کنیم، حتی وقتی ماه مبارک رجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعبان ۲ ماه کنار هم قرار دادن شدن است. اول ماه میهمانی خدا بود.

حسینی صدر در تبیین روایات معصومین علیهم السلام ذکر شد: همراه خود روزه ماه رمضان باید اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوارح شخصی را اجتناب کرده اند گناهان محافظت کنیم، از روزه ساده پرهیز اجتناب کرده اند مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن نیست، اما علاوه بر این همه را برای ادغام کردن تبدیل می شود. اندام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاصل هیکل انسان.

این تمرکز بر امور دینی مربوط به پرهیز اجتناب کرده اند دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت، پرهیز اجتناب کرده اند ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند ظاهر شد به حرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به آن اجتناب کرده اند مصادیق روزه است. متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند گناهان را توقف تدریجی.

وی همراه خود ردیابی به این سیستم های ماه مبارک رمضان در سال جاری تصریح کرد: به همان اندازه بالا ماه مبارک رمضان قالب تفسیر قرآن کارگران پایور همراه خود حضور اساتید کلاس های مختلف تجهیزات های استانی برگزار تبدیل می شود.

کلاس ها احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق، محافل همراه خود انس همراه خود قرآن، ختم قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ویژه توسل به انرژی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های ماه مبارک رمضان در هیئت حضرت قمربنی هاشم (علیه السلام) است.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر