این سیستم های مساجد لرستان در ماه مبارک رمضان ادعا شد


محمد عبدالبر مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستانبه گزارش ایکنا ؛ «در ماه مبارک رمضان این سیستم های مذهبی برگزار تبدیل می شود. این سیستم های قرآنی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در کانون های زیبایی شناختی هنری مساجد لرستان برگزار تبدیل می شود. .

وی همراه خود ردیابی به ورزش ۴۲۸ کانون زیبایی شناختی هنری مساجد در استان لرستان، افزود: کانون های زیبایی شناختی هنری دارای پایگاه های متعددی در مساجد استان در مناطق مختلف شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت ائمه جماعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلات سرزنده هستند.

سرپرست کانون های زیبایی شناختی هنری مساجد استان لرستان افزود: مراسم جزء خوانی قرآن کریم اجتناب کرده اند این سیستم های شاخص کانون های زیبایی شناختی هنری مساجد استان لرستان است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند مغرب در مساجد برگزار تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز عصر

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: برگزاری سمینار قرآن کریم، برگزاری سمینار تفسیر قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این سیستم های مذهبی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های مساجد است کدام ممکن است همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار تبدیل می شود.

عبدالبور خاطرنشان کرد: dishing out بسته های معیشتی همراه خود محوریت کانون های زیبایی شناختی هنری در مساجد بین ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره خوشایند، پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out غذای خوب و دنج اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های کانون های زیبایی شناختی هنری در مساجد استان لرستان در کل ماه است. ماه رمضان یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های کانون های زیبایی شناختی هنری مساجد جهان لرستان است.

عبدالپور همراه خود خاص اینکه در بخش زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری ویژه این سیستم هایی در ماه مبارک رمضان در کانون های زیبایی شناختی هنری مساجد استان لرستان برگزار تبدیل می شود، افزود: علاوه بر این همراه خود مشارکت کانون های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری عالی در لرستان این سیستم های ورزشی استان در قالب جام رمضان برگزار تبدیل می شود.»

سرپرست کانون های زیبایی شناختی هنری مساجد استان لرستان همراه خود ردیابی به اینکه کانون های زیبایی شناختی هنری مساجد برای نوجوانان پایگاهی برای ورزش بچه ها است، افزود: ۲۸ هزار نفر اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی هفت به همان اندازه ۴۹ ساله متعلق به بخش زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری هستند. کانون های هنری مساجد لرستان. استانداری.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر