بازدید میدانی از منطقه بادیه نشین قمر سبدان استان فارس
مشکلات بادیه نشینان عشایری استان فارس با حضور فرمانده لژیون عشایری، مدیرکل امور بادیه نشینان، مسئول بسیج رسانه استان فارس و هیئت همراه در منطقه قمر سبدان بررسی شد. پایگاه بازدید میدانی از مناطق مختلف عشایری توسط سازمان بسیج رسانه در فرمانداری، امیدی برای رفع مشکلات این قشر از جامعه ایجاد کرده است.