بازگشت اقتصاد به مسیر رشد بدون نگرانی از تحریم


دیروز بانک مرکزی جزییات آمار اقتصادی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که در این گزارش جزئیات تحولات اقتصاد کشور در زمینه رشد بخشهای واقعی اقتصاد، تجارت خارجی و بخش مالی به شرح زیر است. شناخته شده است. در میان تمامی بخش‌های این گزارش، تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اقتصاد کشور منتظر لغو تحریم ها نبود

نگاهی به توسعه اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بدون توجه به تحریم‌های دولتی آرام آرام در مسیر رشد حرکت می‌کند. بر این اساس نگاهی به روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور در چهار فصل سال گذشته نشان می دهد که اقتصاد کشور مسیر رشدی را طی کرده است. نمودار زیر ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت در سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد.

بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بدون نگرانی از تحریم

همانطور که مشخص است، اقتصاد کشور در تمام فصل های سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. البته این روند رشد به وضوح سریعتر از نیمه دوم است و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است. واکسیناسیون سریع و گسترده دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود نقش مهمی در نجات اقتصاد از ورطه رکود بهداشتی داشت. واکسیناسیون عمومی به اقتصاد کشور این امکان را داد که بدون ترس از اوج شیوع ویروس کرونا به فعالیت های عادی خود ادامه دهد.

بخش مسکن به مسیر رشد بازگشته است

بهبود روند بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با آغاز به کار دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش ساختمانی نمود پیدا کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش ساخت و ساز کشور در سه فصل اول رشد منفی داشته، اما در فصل چهارم موفق به رشد مثبت شده است. نمودار زیر رشد فصلی بخش ساخت و ساز در سال گذشته را نشان می دهد.

بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بدون نگرانی از تحریم

همانطور که مشاهده می شود، بخش ساختمانی در کشور با آغاز به کار دولت سیزدهم روند افزایشی خود را از سر گرفت و اقتصاد این بخش در ابتدای مسیر رونق قرار دارد. اگرچه رشد زمستانی بخش مسکن نتوانست رقم رشد سالانه را افزایش دهد، اما در نهایت بخش مسکن رشد منفی ۹/۶ درصدی را در سال ۱۴۰۰ میلیون واحد مسکونی به ثبت رساند که باعث بهبود رشد بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد شد. انتظار می رود.

لینک کوتاه: https://ofoghnews.ir/?p=369686