بدنبال آگاهی در مورد عدم تحمل کربوهیدرات/مقاومت به انسولین پس از رژیم طولانی مدت کم کربوهیدرات: تغذیه.


من در مورد سازگاری با چربی و حساسیت به کربوهیدرات ها خوانده ام و عدم تحمل می تواند ناشی از عدم دریافت طولانی مدت کربوهیدرات ها باشد که باعث افزایش مقاومت به انسولین می شود. من تازه با همه زبان ها آشنا هستم بنابراین به دنبال اطلاعات/افکار در مورد این موضوع هستم. از هرگونه اطلاعاتی در مورد استرس هورمونی و سلامت باروری در نتیجه رژیم کم کربوهیدرات استقبال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *