برخی اجتناب کرده اند کتاب‌های دعانویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماوراal الطبیعه صرفا برای کاسبی‌ است


مهدی هادوی تهرانیبه گزارش ایکنا، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، درک درجه خارج بخش علمیه، ۵ اردیبهشت ماه در شکسته نشده تفسیر سوره مبارکه حضرت مریم(س)، به آیه ۵۸ این سوره «أُولَئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّهِ آدَمَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَمِنْ ذُرِّیَّهِ إِبْرَاهِیمَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَإِسْرَائِیلَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ مِمَّنْ هَدَیْنَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاجْتَبَیْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَبُکِیًّا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیات بعد تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در همین جا این سال مطرح می‌شود کدام ممکن است حضرت ابراهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذریه او مگر جزو ذریه نوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم نبودند پس چرا اینطور کنار اشاره کردن شده است؟ شیخ طوسی فرموده است این برای دقیق مراتب شرف اینها است، ادریس را هم باید اجتناب کرده اند ذریه آدم حساب کرد، چون ادریس جد پدر نوح(ع) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون اهل درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث بوده به این شناسایی نهاده شده است.

وی افزود: شیخ علاوه بر این فرموده است کدام ممکن است تعبیر ممن حملنا مع نوح یعنی حضرت ابراهیم(ع) مدنظر است از ابراهیم(ع) اجتناب کرده اند خاندان سام بن نوح اجتناب کرده اند پسران سه‌گانه نوح است کدام ممکن است در کنار حضرت نوح(ع) در کشتی قرار گرفت. شیخ اظهار داشت مراد اجتناب کرده اند ذریه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید یعقوب است.

وی افزود: تمایل علامه طباطبایی بر اینجا است کدام ممکن است این شخص خاص اسماعیل بن حزقیل است کدام ممکن است در برخی روایات چنین معنایی آمده ولی خصوصی به تماس گرفتن اسماعیل بن حزقیل شناخته شده به عنوان پیامبر بنی اسرائیل {وجود ندارد} اما علاوه بر این ۲ اسماعیل در کتب مقدس آمده است، یکی اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس اسماعیل بن تنیان کدام ممکن است شخص خاص بدنام {بوده است}. شیخ طوسی هم اسماعیل را فرزند حضرت ابراهیم می‌داند.

اعطای نعمت ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نعمات

درک درجه خارج بخش علمیه تصریح کرد: در آیه ۵۸ سوره مریم آمده است: افرادی که شناسایی بردیم یعنی زکریا، یحیی، مریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کسانی هستند کدام ممکن است خداوند به آنان نعمت داده است(انعم الله علیهم)؛ علامه طباطبایی اصرار دارد کدام ممکن است این نعمت، نعمت ولایت است ولی به تذکر بنده اختصاص به ولایت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن کامل نعمات می‌شود. اینها افرادی بودند کدام ممکن است وقتی آیات خدا بر آنان خوانده می‌شد(بعد از همه صرفا آیات مکتوب نیست اما علاوه بر این هر نوع آیه تکوینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریعی)، به سجده گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم همه فضائل هم اینجا است کدام ممکن است انسان شخصی را به سمت خداوند هیچ بداند. انبیاء(ع) کدام ممکن است بیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند همه معتقد بودند کدام ممکن است هیچ چیزی نیستند، بیش اجتناب کرده اند همه هم برای دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت شخصی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌کردند.

هادوی تهرانی همراه خود ردیابی به آیه «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاهَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاتَّبَعُوا الشَّهَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاتِ فَسَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْفَ یَلْقَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْنَ غَیًّا»، اضافه کرد: در آیات بعد آمده است کدام ممکن است جانشینان این انبیاء همانند شخصی آنان نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال شهوات رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز را بی رنگ کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت همراه خود گمراهی خدا را تحقق خواهند کرد. شیخ طوسی با توجه به خلف فرموده است یعنی بعدی‌ها؛ اگر به فتح لام باشد یعنی خَلَف یعنی بعدی‌های خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به تسکین لام باشد، یعنی جانشین خطرناک. علامه طباطبایی هم همین تذکر را دارد. بعد از همه برخی مشابه با فراء آگاه است کدام ممکن است این ۲ به جای آن یکدیگر هم به کار می‌الگو. سرانجام آیه دال بر ناصالح بودن ایشان است.

مجازات سبک تکیه کردن نماز

وی افزود: با توجه به اضاعوا الصلوه هم برخی اجتناب کرده اند مفسران تذکر داده‌اند کدام ممکن است یعنی نماز را توقف کرده‌اند ولی ابن عباس معتقد است به معنای کدام ممکن است نماز را اجتناب کرده اند وقت آن تاخیر انداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا برای اسقاط پروژه، نماز می‌خواندند. علامه طباطبایی فرموده است کدام ممکن است اضاع به معنای افساد است یعنی بی رنگ شدن؛ متعاقباً تفسیر توقف نماز کدام ممکن است شیخ نقل کرد، مناسب نیست از بی رنگ کردن نماز در واقعیت بی اعتنایی به نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک تکیه کردن آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند برخورد همراه خود نماز بسان خوب ورزشی است. بنده صدها تاکید کرده‌ام کدام ممکن است هیچ حرکت مستحبی همراه خود فعل واجب قابل ارزیابی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کسی هزار رکعت نماز اجتناب کرده اند شب به همان اندازه صبح بخواند ولی ۲ رکعت نماز واجب صبح را نخواند، متفاوت آن نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه ما به مستحبات اهتمام زیادی آرم می‌دهیم ولی به واجبات کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسف‌آورتر اینکه هر قدر سند، احتمال شرعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحباب ممکن هم کمتر باشد، اعتنای بیشتری داریم.

درک بخش علمیه دقیق کرد: در روایت دقیق شده است کدام ممکن است شخص خاص اجتناب کرده اند حضرت پرسید خواه یا نه به جای آن حج می‌توانم صدقه بدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام معصوم(ع) فرمودند کدام ممکن است اگر کوه ابوقبیس را صدقه بدهی، جای حج را نخواهد گرفت. واجبات حساب خاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین واجبات، نماز حساب ویژه‌تری دارد؛ اینکه امام صادق(ع) در حین احتضار خانوار را ترکیبی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اهمیت نماز تاکید کرد، به قول آیت‌الله بهاءالدینی دنبال حاضر دادن نبودند اما علاوه بر این واقعا قصد داشتند بر این موضوع تاکید کنند کدام ممکن است اگر نماز قبول شود، همه اعمال پذیرفته احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر اعمال پذیرفته نمی‌شود.

برکات نماز

وی اضافه کرد: خداوند در در همه جای مکان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی او هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شخصی ما به ما نزدیکتر است ولی ما اجتناب کرده اند او در اطراف هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز فرصتی برای نزدیکی ما به خداوند است؛ الصلوه قربان کل تقی؛ اگر نماز را همراه خود استراحت بخوانیم ۲ رکعت ۵ دقیقه اندازه می‌کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود هدف اصلی بخوانیم خیلی آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات دارد. برخی بزرگان می‌گویند هر کسی مقامی به کف دست معرفی شده است، اجتناب کرده اند نماز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه نمازهای مستحبی هم خیلی مورد تاکید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه نماز شب ولی نباید این طور باشد کدام ممکن است شخص نماز شب بخواند ولی نماز صبح او قضا شود. {در این} صورت نماز شب نخواند بیشتر است.

استناد به دارایی ها سست ممنوع

درک بخش علمیه دقیق کرد: متاسفانه برخی طلاب ادامه دارد تعدادی از صباحی در محضر برخی اساتید نرفته‌اند مشغول دعانویسی برای افراد می‌شوند. چندی در گذشته یکی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند بنده پرسید، قصد دارم فلان ختم را آغاز کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی آگاه است کدام ممکن است برای این ختم باید توقف حیوانی بکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی سند این سخن را اجتناب کرده اند او خواستم، اظهار داشت شخص خاص در خوزستان کدام ممکن است در پاساژ قدس قم هم کتاب او را می‌فروشند؛ هر دو خوب موقع اجتناب کرده اند طلبه‌ای پرسیدم کدام ممکن است فلان روایت را اجتناب کرده اند مکان نقل می‌کنی، اظهار داشت روی دیوار نوشته بود، خواه یا نه دیوار تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند برای ما اهل علم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانیم هر چیزی را هر جایی دیدیم برای افراد نقل کنیم؟ وقتی اسم آن شخص خوزستانی را پرسیدم، اظهار داشت ولی اصلا شخص آشنایی در بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا نبود. افرادی که اهل خبر هستند به سادگی به دیگران اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید نمی‌گویند. آیت‌الله بهاءالدینی ۹۰ سال عمر کرد ولی اطرافیان او هم نفهمیدند او کدام ممکن است هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه می‌تنبل. او حتی به زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند خودش هم سری نگفته بود، تا اهلی بیابند آن هم در حدی چیزی بگویند.

وی اضافه کرد: خیلی اجتناب کرده اند این کتاب‌ها کاسبی است از باب طبع عوام است ولی اگر کتاب آموزشی بنویسی، صد نفر هم قابل دستیابی است نخرند. از هر لحاظ خدا فرمود جانشینان این افرادی که ما به آنها نعمت خاص دادیم، همانند خودشان نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز را هم بی رنگ کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال شهوات رفتند. فسوف یلقون غیا، به تعبیر شیخ اینها مجازات شخصی را در قیامت تحقق خواهند کرد.

وی افزود: علامه طباطبایی با توجه به یلقون غیا می‌گوید اینها جزای گمراهی شخصی را خواهند دید، مشابه با آن آیه کدام ممکن است آگاه یلق اثاما؛ گناهشان را می‌بینند. احتمال عکس هم داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینکه یعنی اینها همراه خود شخصی گمراهی لقاء پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن فرو می‌الگو. قیامت واقعیت عالم بزرخ یعنی واقعیت واقعیت دنیا هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراهی هم حقیقتی است کدام ممکن است آنها در آخرت خواهند دید. اهل معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلوک کدام ممکن است موت اختیاری دارند، قابل دستیابی است مراتبی را ببینند ولی مردمان در خواب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی بمیرند اجتناب کرده اند خواب بیدار می‌شوند.

هادوی تهرانی همراه خود ردیابی به مراتب توبه اظهار کرد: توبه اینجا است کدام ممکن است انسان اولا پشیمان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلب مغفرت تنبل ۹ مشابه با افرادی که در زشتی‌ها مسابقه می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی می‌گوید در ۱۶ سالگی به ممکن است تجاوز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس می‌گوید در هشت سالگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی همراه خود هم رقبا می‌کنند.

وی افزود: اگر انسان در حق‌الله پشیمان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد قابل دستیابی جبران تنبل، بخشیده احتمالاً خواهد بود ولی در حق الناس علاوه بر این پشیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار باید مردمان را راضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق آنها را ادا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رضایت هم همه وقت به خاطر امتیازات پولی نیست اما علاوه بر این قابل دستیابی است غیبتی کرده باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمتی بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بدگویی نسبت به شخص خاص داشته‌ایم.

پیشنهاد به مسئولان ملت

هادوی تهرانی تاکید کرد: افرادی که در هر پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام در نظام اسلامی هستند، یعنی در مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هستند، باید خیلی در حق الناس دقت کنند از انتخاب آنها، آینده ده ‌ها میلیون انسان را خرس تاثیر قرار می‌دهد. اینها باید جوانب خوب مشکل را بسنجند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد انتخاب بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام کنند؛ حتی برخی مواقع خوب حرف زدن نابجا باعث تضییع حقوق مردمان می‌شود. منبر مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات همراه خود منبر خوب درک بخش فرق دارد از تصویری آینه ای میلیونی دارد. اینکه بگویند ما بر مقدمه تعهد حرکت می‌کنیم بدانند تجزیه و تحلیل تعهد در گرو رجوع به متخصص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است فقیه نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف نمایندگی تعدادی از روزه در درس خارج دلیلی بر صلاحیت در افتا نیست.

وی افزود: حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب روز قیامت روی حیله و تزویر است؛ خدا بخشنده است ولی فرمود: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است یعمل مثقال ذره شرا یره؛ یعنی اگر کوچکترین خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شری انجام دهیم، خواهیم دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ چیزی هدر نمی‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضایع نمی‌شود. سعی کنیم گناه نکنیم از پیشگیری بیشتر اجتناب کرده اند معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول علما خلاص شدن از شر، آسانتر اجتناب کرده اند تعمیر است. 

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر