برگزاری آیین کهن «کیسه‌ مراد» در دامغان


برگزاری مراسم «کیسه‌ مراد» در دامغان

مهدی قاسمی، رئیس اداره میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی شهرستان دامغان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایکنا اجتناب کرده اند سمنان، همراه خود ردیابی به اینکه مراسم عادی کیسه‌دوزان همراه خود قدمتی بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ سال در مسجد تاریخانه دامغان برگزار شد اظهار داشت: این مراسم منصفانه آئین عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی است کدام ممکن است هم‌زمان همراه خود فینال روزهای ماه مبارک رمضان همراه خود حضور دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان دامغانی در مسجد تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهن تاریخانه این شهر برگزار می‌شود.

وی یکپارچه داد: {در این} مراسم بانوان دامغانی بر مقدمه آئینی ۵۰۰ ساله، برای برآورده شدن حاجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهایشان کیسه‌ای می‌دوزند کدام ممکن است به کیسه «لعن ابن ملجم» هر دو کیسه «مراد» افسانه ای است.

قاسمی همراه خود تاکید بر اینکه این آئین پایه در اعتقادات مذهبی افراد دارد، متذکر شد: دوخت کیسه مراد در کنار همراه خود اشاره کردن سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فضا بین ۲ نماز ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده‌ای نیز این کیسه را به نیت باروری، بخت‌گشایی، برکت مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی می‌دوزند.

به آگاه وی؛ برخی دختران مبلغی پول به نیت تشرف به سفرهای مذهبی {در این} کیسه گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل سال اجتناب کرده اند همین مبلغ برای بازدید به اماکن مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت امامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصومین (ع) قیمت می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی شهرستان دامغان ادای احترام به شد: بانوانی کدام ممکن است حاجت سال پیش آن‌ها برآورده شده، سال بعد هنگام کیسه‌دوزی به شکرانه مستجاب شدن دعایشان نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی بین سایر بانوان جدا کردن می‌کنند به همان اندازه هنگام افطار استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مقداری پارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزن {برای دوخت} کیسه به مسجد معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین سایر نمازگزاران جدا کردن می‌کنند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در شهر صد دروازه دامغان دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان حاجت‌مند پس اجتناب کرده اند بخیه زدن کیسه مراد ۲ رکعت نماز حاجت به امید برآورده شدن خواستن شخصی می‌خوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند کدام ممکن است خداوند در امروز گران قیمت، هیچ بنده‌ای را بی‌بهره نمی‌گذارد اظهار داشت: افرادی که در سال‌های در گذشته همراه خود بخیه زدن کیسه مراد به آرزوهای شخصی رسیده‌اند، مقداری نخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزن همراه خود شخصی به مسجد می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مبلغی پول به نیت تشرف به اماکن متبرکه بین تولید دیگری دختران حاضر در مسجد جدا کردن می‌کنند.

قاسمی افزود: مسجد تاریخانه یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین بناهای بازمانده‌ اجتناب کرده اند قرون اولین اسلامی در ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر اهمیت مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی آن، آئین کیسه‌دوزان {در این} محل قرارگیری برگزار می‌شود.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر