برگزاری مسابقه کتابخوانی «نماز در قرآن» در اسدآباد


مهدی مرادیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسدآبادمهدی مرادیان مشاوره رئیس اداره کتابخانه های نهایی شهرستان اسدآباد در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار آکونا اجتناب کرده اند شهرستان همدان اجتناب کرده اند برگزاری مسابقه کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن {در این} شهرستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این این سیستم زیبایی شناختی به رویداد در ماه مبارک رمضان همکاری شهرداری اسدآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی شهر به اتمام رسیده است.

وی همراه خود دقیق اینکه این مسابقه برای بزرگسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان است، ذکر شد: مسابقه کتابخوانی بزرگسالان اجتناب کرده اند کتاب «نماز در قرآن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه به تصویر کشیدن همراه خود موضوع ماه مبارک رمضان ویژه کودکان ۶ به همان اندازه ۱۲ سال است. .

رئیس اداره کتابخانه های نهایی شهرستان تصریح کرد: نمایندگی کنندگان {در این} مسابقه می توانند همراه خود مراجعه مستقیم به صفحه اینستاگرام کتابخانه های نهایی شهرستان اسدآباد به نشانی https://www.instagram فایل pdf کتاب را دانلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقه نمایندگی کنند. com/asadabad.plir هر دو شماره پیام رسان واتساپ ۰۹۰۲۱۶۶۳۱۵۳ پیام دهید

وی همراه خود ردیابی به مهلت نمایندگی در مسابقه به همان اندازه ۹ اردیبهشت ذکر شد: ۵ نفر برتر در بخش ۴ امکان کمک قیمت بازدید به مشهد مقدس به مبلغ منصفانه میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ به تصویر کشیدن برتر. برای جوانان می توانید مقوا پاداش ۲۰۰۰۰۰ تومانی اجتناب کرده اند شهرداری اکتسابی کنید.

انتهای پیامرژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر