برگزاری نمایشگاه در رویداد های مذهبی در فارس


علی فرهادی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارسبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند فارس، علی فرهادی، مدیرعامل نمایشگاه های در سراسر جهان فارس درست در این لحظه، ۲۶ فروردین ماه در نشست خبری همراه خود خبرنگاران در شیراز، اظهار کرد: همراه خود وجود اینکه رسالت ما در بخش مالی است، با این حال برای شخصی جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانی نمی گذاریم. ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی بخش زیبایی شناختی».

وی افزود: اسفندماه سال قبلی به تجهیزات های زیبایی شناختی گفتن کردیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند جایگزین ماه مبارک رمضان برای صنایع نمایشگاهی استفاده کنند، حتی قرار بود {در این} ماه نمایشگاه قرآن در نمایشگاه در سراسر جهان برگزار شود. با این حال همراه خود ملاحظه به فضای غیر سکولار حرم حضرت شاهچیرج (سلام الله علیه) نمایشگاه در حرم مطهر برپا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه آمادگی همکاری برای برگزاری این نمایشگاه را داریم چون دستور بر این امر است. .

فرهادی همراه خود ردیابی به اینکه در کل سال برای همه رویداد های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری این سیستم داریم، ذکر شد: متاسفانه صنعت نمایشگاهی در ماه رمضان تعطیل است با این حال اگر واقعاً در جستجوی افزایش ساخت هستیم، نباید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تعطیل شود. وی افزود: علاوه بر این نخواهیم شد ورزش ها را تعطیل کنیم.

مدیرعامل نمایندگی نمایشگاه های در سراسر جهان فارس همراه خود تاکید بر اینکه قطعا در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرم در سال های بلند مدت نمایشگاه برگزار خواهیم کرد، اجتناب کرده اند آمادگی شخصی برای برگزاری نمایشگاه های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سالیانه ۷۲ نمایشگاه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳ نمایشگاه نیز وارد تبدیل می شود. .

وی اجتناب کرده اند این سیستم ریزی برای دهه اول محرم امسال در نمایشگاه در سراسر جهان فارس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آمادگی همکاری همراه خود سایر نهادها در امور زیبایی شناختی را داریم با این حال باید در قیمت های ما نیز صرفه جویی شود.

فرهادی در شکسته نشده سخنان شخصی به نامگذاری سال «ساخت، اطلاعات‌سازان، اشتغال» اجتناب کرده اند سوی رئیس معظم انقلاب ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نزدیک به پانزده سال است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب عنوان این سال را انواع کرده‌اند. سال در بخش مالی کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند اهمیت این بخش است.»

وی افزود: نامگذاری سالها بر مقدمه تجربیات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاه صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً منصفانه خطبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه شناخته شده به عنوان منصفانه مرجع دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی نیست، اما علاوه بر این دستوری است کدام ممکن است اگر واقعاً مسئولان به آن است حرکت می کردند، اقتصاد ملت حرکت می کرد. درست در این لحظه خیلی بیشتر باش.”

فرهادی همراه خود یادآوری اینکه این نمایندگی در بخش مالی سرزنده است، ذکر شد: اگرچه در شبیه به سال ها حرکت کردیم، با این حال نامگذاری سال پاسخگویی ما را دوچندان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم به طور قابل توجهی {در این} زمینه به سهم شخصی برسیم.

مدیرعامل نمایندگی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس همراه خود دقیق اینکه ما تولیدکننده مستقیم نیستیم، اما علاوه بر این موقعیت مستقیمی در حمایت اجتناب کرده اند ساخت داریم، ذکر شد: صنعت نمایشگاهی موتور سیکلت محرکه ساخت در هر کشوری است.

وی ذکر شد: برای ایفای موقعیت شخصی در بدست آوردن به موضوع سال، در تذکر گرفتیم کدام ممکن است چگونه می توانیم موقعیت ایفا کنیم. همراه خود متخصصین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل بازار کالا برای محصولات خانه.

فرهادی همراه خود تاکید بر اینکه امسال نیز بحث حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان را همراه خود شفافیت بیشتری شکسته نشده می دهیم، افرود خاطرنشان کرد: منتظر فرصتی هستیم به همان اندازه نمایندگی های اطلاعات بنیان محصولات شخصی را به کالا برسانند، از روزی کدام ممکن است در ساخت اطلاعات بنیان سودآور شویم، تحمیل تبدیل می شود. نقش ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در حال وقوع است.

مدیرعامل نمایندگی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در ادعا‌ای کدام ممکن است برای این کار کنار هم قرار دادن کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهیم کرد، ذکر شد: مونتاژ‌ای در بخش اطلاعات همراه خود پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌بنیان تخصصی برگزار کردیم. این نمایشگاه در خرداد ماه همراه خود عنوان بهتر از نمایندگی های اطلاعات بنیان هر دو بساز ایران برای توسعه آن برپا شد.

نمایندگی های اطلاعات بنیان به طور معمول است اطلاعات دارند با این حال توان مالی ندارند، به همین دلیل باید اجتناب کرده اند اعتباراتی مشابه یارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره استفاده کنند به همان اندازه بتوانیم آنها را بدون هیچ هزینه ای هر دو انصافاً رایگان به همین جا بیاوریم به همان اندازه بتوانیم محصولات آنها را تهیه کنیم. ،” او ذکر شد.

فرهادی {در این} خصوص ذکر شد: {در این} راستا قصد داریم در تمامی نمایشگاه هایی کدام ممکن است در کل سال برگزار می کنیم، اتاقک هایی اجتناب کرده اند نمایندگی ها بر مقدمه اطلاعات مرتبط همراه خود صنعت برگزار شده در تذکر بگیریم به همان اندازه بتوانند همراه خود یکدیگر ارتباط برقرار کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه موقعیت پارک در همین جا.” علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری فوق العاده حیاتی است.

مدیرعامل نمایندگی نمایشگاه های در سراسر جهان فارس اجتناب کرده اند نشست مسئولان میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی در استانداری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در تعدادی از سال قبلی نمایشگاه های تخصصی در بخش گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی داشتیم با این حال امسال در {در این} منطقه صنایع دستی نمایندگی های اطلاعات بنیان می توانند وارد شوند.

وی ذکر شد: صنایع دستی کودک نوپا خواستن به حمایت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} آن باید یارانه دولتی اندیشه در مورد شود کدام ممکن است در تجهیزات های دوکاره اعتباری برای آن رئوس مطالب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حاضر در نمایشگاه های مختلف بعد از همه اتاقک ثابتی در تذکر خواهیم گرفت. در تمام جشن ها برای راه اندازی شد صنایع دستی.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر