بهبود سنت کتاب‌خوانی نیازمند ابتکار حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوگرایی است


توسعه فرهنگ کتابخوانی

به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند هرمزگان، امینه دریانورد، مدیرکل کتابخانه‌های نهایی استان، در امروز، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، در مخلوط خبرنگاران، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۱۰ هزار ورزش باکلاس در کتابخانه‌های استان {انجام شده} کدام ممکن است نسبت به سال ۱۳۹۹ انبساط ۱۳۷ درصدی داشته است.

وی افزود: در سال قبلی، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۲ نشست راه اندازی شد کتاب، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ این سیستم ویژه کودکان، ۲۹۶ نشست کتاب‌خوان، ۳۶۲ مونتاژ مطالعاتی در کتابخانه‌ها استان برگزار شد کدام ممکن است این انواع این سیستم آرم اجتناب کرده اند کنجکاوی‌مندی کتابداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان نسبت به فروش سنت کتاب‌خوانی است.

دریانورد همراه خود تأکید بر لزوم اهتمام ویژه به بهبود سنت کتاب‌خوانی، دقیق کرد: اقدامات این بخش باید توأم همراه خود ابتکار، اندیشه، خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوگرایی باشد، چراکه افزایش توانایی‌های شخص خاص، سواد اجتماعی، آسانسور اطلاعات نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سبک اقامت کودکان همراه خود فرآیند‌های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکرانه امکان‌پذیر است.

مدیرکل کتابخانه‌های نهایی هرمزگان همراه خود ردیابی به کنجکاوی‌مندی عصر جوان به استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای معقول،  بازگشت به شد: کتابداران در شرایط کرونا، بخش اعظمی اجتناب کرده اند ورزش‌های ترویجی شخصی را در بستر دنیای آنلاین ما دنبال می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  اجتناب کرده اند این منطقه برای جلب ملاحظه کودکان به کتاب‌خوانی همراه خود ساخت محتواهای جالب، چاپ شده خشمگین این سیستم‌های باکلاس در بستر دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. استفاده می‌کنند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر