بهترین قرآن مطلای جهان ساخته می‌شود


رائین اکبر خانزاده، سوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاتب قرآن در محیط برگزاری بیست‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن همراه خود حضور در اتاقک ایکنا دقیق کرد: در جاری مونتاژ بهترین قرآن مطلای قرآنی هستم. مقیاس این قرآن سه در ۲ متر است؛ جنس این قرآن اجتناب کرده اند مس است کدام ممکن است روکشی اجتناب کرده اند طلا روی آن قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم زنی جلد آن، کار اساتید اصفهان است.

وی افزود: ۶۰ نفر در جاری درک کردن بر روی این قرآن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار آن به همان اندازه شهریور امسال به بالا خواهد رسید. طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابت کار خودم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری آن را هم بر عهده دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در کشورهای عربی محیط خلیج فارس به کالا خواهم رساند.

این سوار در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است چرا کارهایش را در موجود در ملت در دسترس بودن نمی‌تدریجی؟ ذکر شد: ترجیح می دهم این کار را انجام دهم با این حال برخوردی کدام ممکن است همراه خود من می خواهم سه سال پیش صورت گرفت مرا اجتناب کرده اند در دسترس بودن کارهایم در موجود در معذور کرده است. اجتناب کرده اند من می خواهم ایراد گرفته شد کدام ممکن است چرا کتابت قرآن را همراه خود طلا انجام می‌دهم؟ منتقدان می‌گفتند این کار سیگنال تجمل‌گرایی است! درصورتی‌کدام ممکن است تمام کارهایی کدام ممکن است من می خواهم انجام می‌دهم همراه خود قیمت خودم هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده‌ای زیادی هم مشغول ورزش روی کارهایم هستند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر