بهره‌مندی بیش اجتناب کرده اند هزار خانواده مددجوی کمیته کاهش اجتناب کرده اند بیمه تهیه کنید اجتماعی


سید رضا حسینی، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی،به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خراسان جنوبی، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی کمیته کاهش خراسان جنوبی، سید رضا حسینی، معاون حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت کمیته کاهش امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، ذکر شد: اطمینان حاصل شود که حمایت همه جانبه اجتناب کرده اند مددجویان کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند کردن آن ها، پارسال هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۹ خانواده اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بیمه تهیه کنید اجتماعی بهره‌مند شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۷۱۶ خانوار در قالب دختران سرپرست خانواده شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۳ خانوار در قالب مجریان قالب‌های اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفائی هستند.

وی افزود: بیمه شدگان تهیه کنید اجتماعی پس اجتناب کرده اند حضور در سن ۵۵ سالگی در دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن ۶۰ سالگی در آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تیز کردن حداقل ۱۰ سال تیز کردن حق بیمه می‌توانند اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بازنشستگی، اجتناب کرده اند کار افتادگی، مستمری بگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مزایا نیز بهره‌مند شوند.

حسینی ذکر شد: برای تیز کردن حق بیمه‌ اجتماعی دختران سرپرست خانواده، پارسال بیش اجتناب کرده اند ۴۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۸ میلیون ریال قیمت شده.

معاون حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت کمیته کاهش امام خمینی (ره) استان اظهارکرد: هدف اجتناب کرده اند اجرای این سیستم بیمه‌های اجتماعی، اجرای دقیق قوانین این سیستم ششم رشد مبنی بر در جهت توانمندسازی مددجویان خرس محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید پشتوانه مالی برای این خانوار‌ها است.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر