بهره مندی از تجارب بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی


جمال رازکی، رئیس اتاق بازرگانی فارسبه گزارش آیکنا از فارس، جمال رازکی، رئیس اتاق بازرگانی فارس، امروز هفتم خردادماه در نشست فعالان اقتصادی استان با انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران در این اتاق گفت: فعالیت‌های بخش خصوصی که به خوبی کار نمی‌کنند، اما اقدامات هر دو بخش باید مکمل یکدیگر باشند.

وی گفت: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی در امور مختلف مانند مسکن و مدرسه سازی فعال باشد و دخالت دولت در اموری مانند مدرسه سازی مناسب نیست و این فعالیت ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش.” و چیزهایی مانند ساختار فرهنگی فرد. » اجتماعی و ورزشی از جمله ساخت استادیوم ها و مراکز فرهنگی توسط دولت.

وی افزود: متاسفانه بخش خصوصی در هیچ زمینه ای در کشور مورد توجه قرار نمی گیرد و به نظر این بخش توجهی نمی شود که اهمیت ارز ۴۲۰۰ تومانی، آزادسازی قیمت ها و سایر تصمیمات اقتصادی در کشور گواه این امر است. رازکی گفت.

وی با بیان اینکه نتیجه بسیاری از تصمیمات در کشور گاهی اوقات به دولت و عموم مردم به ویژه بخش خصوصی به عنوان عوامل اجرایی این تصمیمات آسیب می زند، گفت: بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی

و رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی در فارس، افزود: ما در فارس شاهد همکاری مستمر و خوب بخش دولتی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستیم و می‌توانیم این همکاری را انجام دهیم. ما به این موضوع افتخار می کنیم و اعلام می داریم که هر مشکلی که توسط فعالان اقتصادی استان قابل حل باشد، پیگیری مسائل ملی در سطح کشور است.

انتهای پیام