بورس سرخ پوش شد!هر چند طولی نکشید که دماسنج بازار به دلیل تغییر کلی جو معاملاتی مجبور به کاهش ارتفاع شد و روز چهارشنبه در مسیر ریزش پا گذاشت، اما بدین ترتیب جریان افت قیمت سهام به روز شنبه هم کشیده شد و طی ۲ روز کاری اخیر بیش از ۲۶‌هزار واحد معادل ۶۳/ ۱درصد افت به ثبت رسید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر