بیانیه اموال پرشیا به دلیل افترا به خانواده شهید خادم صادق


مدرسهبه گزارش قنا از فارس، در پی هتک حرمت به خانواده شهید منصور خادم صدیق در شیراز توسط متخلفان حجاب، مدیریت مدارس فارس اطلاعیه ای صادر کرد.

در این بیانیه چنین آمده است:

نام خداوند بخشنده

همانا کسانی که دوست دارند زشتی در میان مؤمنان شیوع یابد، عذابی دردناک در دنیا و آخرت برایشان است.

باز هم، ظالمان و شیاطین تربیت شده توسط شیطان به خود اجازه داده اند که در برابر احکام دین بایستند، آداب و رسوم را بشکنند و هرج و مرج را گسترش دهند، و همچنین احترام واعظان به اخلاق، معنویت و پاکی را بشکنند.

هتک حرمت مردم شهدایی که امنیت و عزت امروزشان مرهون زحمات شهدای دیروزشان و همچنین جرم خواستگاری است، چیزی نیست که مردم متدین شیراز تحمل کنند. نه به خاطر صبر انقلابی مردم و اعتماد آنها به نهادهای قانونی، جوانان غیوری که مردانه در مقابل منافقین، بعثی ها و داعشی ها ایستادند و از سراسر کشور دفاع کردند، به راحتی تفاله های متعفن را که برای کاشت بذر فحاشی و فحاشی به سر می بردند بیرون ریختند. فحاشی در جامعه و درو کردن فساد و بی تفاوتی در محل دفن زباله، خروش آنها که موج آنها را پدید می آورد، آرزوی مخالفان دین است. و وقتی می‌دانستند که اگر کسی در برابر دینشان بایستد، باز هم در مقابل دنیایشان خواهند ایستاد، آنها را بیشتر متحیر کرد.

البته این اولین بار نیست که در فضای بی اعتنایی و بی تفاوتی خیابان ها و راهروها و اماکن عمومی صحنه گستاخی و تیزهوشی و دهن کجی عده ای معدود شده و اکثریت مردم ما مسلمان هستند. . عاشق خدا هستند و احکام خدا بی حساب و اندکی ضد دین و دشمن.

ضمن درود بر روح شهدای سرافراز راه اسلام بویژه شهید منصور خادم صادق و تبریک اجر جهاد به خانواده این شهید عزیز، اهانت و هتک حرمت اراذل و اوباش تحت نفوذ تلقینات فرهنگی را ابراز تاسف می کند. دشمنان متدینان بیش از هر زمان دیگری در دفاع از ارزش های دینی مقاوم تر بوده و با قدردانی از مسئولین محترم فرهنگی، قضایی و انتظامی می خواهند در مسائل مهم امنیت اخلاقی، تواضع و عفاف در جامعه برنامه ریزی و تلاش کنند. کاستی ها مسئولیت آنها را سنگین تر می کند و مردم را در اجرای احکام الهی مصمم تر می کند.

انتهای پیام