بیانیه تعدادی از روحانیون زندانی در بحرین خطاب به پاپ


و ایکنا به نقل از جهان، در این بیانیه خطاب به پاپ آمده است: به عنوان حامی صلح، اصلاح و عدالت از شما در سرزمین بحرین استقبال می کنیم. بدان که پا به سرزمینی می گذاری که برای فرزندان و مردمش شعار مدارا و همزیستی نیست و در حالی که صحبت از عدالت و نیکوکاری است، بی عدالتی و تجاوز در کار ظاهر می شود. فرزندانش یا کشته می شوند و در خاک خوابیده اند یا مادرانشان فرزندان خود را از دست داده اند یا زخمی و رنج می کشند یا در زندان ها زندانی می شوند یا تحت تعقیب قرار می گیرند یا به دور از خانواده در تبعید زندگی می کنند. در گزارش بسیونی و سایر سازمان های بین المللی حقوق بشر، تخلفات زیادی علیه ساکنان این سرزمین ثبت شده است.

و در بخشی دیگر از این بیانیه خطاب به پاپ آمده است: دستیابی به اصلاحات، عدالت و کرامت انسانی اهداف مشترک همه پیام های آسمانی است که بی عدالتی مردم و فساد در کشور را نمی پذیرد و این اهداف است. . که مردم این کشور به دنبال دستیابی به آن بودند و برای رسیدن به آن فداکاری های بزرگی کردند.

شیخ عبدالجلیل مقداد، شیخ سعید النوری، شیخ محمد حبیب مقداد و شیخ علی سلمان از زندانیان سیاسی بحرینی هستند که این بیانیه به نام آنها منتشر شده است.

انتهای پیام