بیش از حد نباشیم + فیلممحسن اسماعیلی، درک دانشکده تهران به رویداد ماه مبارک رمضان در سلسله مباحثی همراه خود عنوان «راه اندازی شد منبر علی علیه السلام» محصول نمایندگی ایکنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت نوار تصویری ششم ، همراه خود عنوان “اسراف”:

خواه یا نه به همان اندازه به فعلی به کسی حاضر داده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او با بیرون تشکر از خواهید کرد جستجو در حاضر دومی باشد؟ ناسپاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اسراف است. واقعاً این اشخاص حقیقی را در دل شخصی چگونه می بینید؟ شکرگزاری شرط انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت است، هم در روابط انسان همراه خود یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در روابط انسان همراه خود خدا.

وقتى کسى از حضرت على (علیه السلام) موعظه مى‏خواست، از طرفدار‏اش این بود کدام ممکن است از «کسانی نباشید کدام ممکن است از ما قدردانى نمی‏کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صدد بیش از حد کردن مازادند، باشد کدام ممکن است باقى نگه دارد». یعنی شکر گزاری، یعنی شکر گزار بودن، گرفتن به سایر نعمت هاست.

خواه یا نه قدر شبیه به نعمت هایی را کدام ممکن است خداوند به همان اندازه به فعلی به ما داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه رضای او خرج کرده ایم هر دو خدای ناکرده ناسپاسی کرده ایم؟ قرآن کریم می فرماید: یک زمان کوتاه از بندگان ممکن است شکرگزارند. «(سبا/۱۳) بیشتر است در مقابل افراط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریط، خوب ارزش حال شخصی را بدانیم، اگر شکرگزار داشته هایمان باشیم، خداوند شخصی به شخصی بر نعمت های شخصی بر ما می افزاید.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: را انتخاب کنید و انتخاب کنید (یاد کن) هنگامی کدام ممکن است خداوند گفتن کرد کدام ممکن است خواهید کرد بندگان هستید، اگر شکر نعمت کنید، برکات خواهید کرد بیش از حد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کافر شوید عذاب ممکن است فوق العاده از حداکثر است» (ابراهیم/۷). ).

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر