تصویر بنری در فضای مجازی مقابل وزارت کار با حکم مصطفی چمران منتشر شد که به نقل از شهید: «کسی که تجربه نداشته باشد و شغلی را قبول کند بی تدبیر است».

بیلبورد طنز خطاب به وزیر سابق دولت اصلی

برخی از کاربران توئیتر این سخنان کنایه آمیز را «استدلال عبدالمالکی» وزیر سابق کار دولت انقلاب توصیف کردند و برخی دیگر گفتند که این بنر باید جلوی همه وزارتخانه ها نصب شود.

حجت الله عبدالملکی روز سه شنبه از سمت خود از سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا داد.