تبریک اسماعیل هنیه به آزادی اسیر فلسطینی


هیچ خبری در سایت رسمی حماس وجود ندارد، اسماعیل هنیه، دار قفتگی، با من تماس بگیرید، با یک سوال، ps، az azadi، زندان، رحیم صهیونیسم، ps. فلسطین

رئیس دفتر سیاسی حماس به تأیید بر فداکاری‌های خانواده مجاهد بسکر، نبرد خود بری مردم فلسطین، یدور شاد: خانوده قهرمان، شهید مقاومت بزرگ اشرف نعلوه کجاست؟

کجاست کار قهرمانانه را الگویی به نظر مقاومت، دار، بربر، عشقلان، شخصیت پردازی، و بار دگر، پور پایبندی، جانباز؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر