تجلیل اجتناب کرده اند کارمندان مفهوم آل در استان یزد


محمدرضا فلاتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزدبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند یزد، محمدرضا فلاتی، مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استانداری یزد در نشست خبری به رویداد هفته کار کدام ممکن است همراه خود حضور در یزد برگزار تبدیل می شود، این سیستم های شخصی {در این} هفته را گفتن کرد. فرماندار مهران فاطمی تجلیل اجتناب کرده اند تشکل های الگوی کارگری، کارمندان ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکران.

وی به نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطرافشانی قبور مطهر شهدا، دیدار همراه خود خانوار معظم شهدا، دیدار همراه خود آیت الله النصیری مشاور ولی فقیه در استان، امام جمعه یزد، برگزاری مسابقات ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در راهپیمایی بیت المقدس فراوان اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی را در شهرستانها افتتاح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های تولید دیگری را برای این هفته افتتاح کرد.

فلاتی همراه خود ردیابی به اینکه ۲۳۱ هزار نفر در یزد بیمه شده تامین اجتماعی هستند، ذکر شد: این انواع همراه خود احتساب خانوار ها بالغ بر ۹۵۰ هزار نفر است کدام ممکن است برابر ۸۰ نسبت باند استان یزد است.

وی در جریان ورزش ۲۹ وسط اشتغال در استانداری قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در سال ۱۴۰۰ برای ۲ مورد مجوز ورزش جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مورد مجوز ورزش دیجیتال صادر شد.

فلاتی همراه خود خاص اینکه خوشبختانه پس اجتناب کرده اند فاجعه کرونا وضعیت اشتغال در استانداری افزایش یافته است، تصریح کرد: سال قبلی برای ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ نفر بیمه بیکاری برقرار شد کدام ممکن است نسبت به سال ۹۹ کاهش چشمگیری داشته است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تعاونی در استان یزد به سند رسیده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تعاونی سرزنده هستند، ذکر شد: مابقی هر دو غیرفعال هر دو تعطیل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال برخورد همراه خود این تعاونی ها اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر این اداره کل است.

فلاتی همراه خود ردیابی به نرخ بیکاری در استانداری ذکر شد: نرخ بیکاری استانداری در زمستان ۱۳۹۹ ۱۳.۵ نسبت بود کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ به ۹ نسبت رسید در واقع نرخ بیکاری پسرها در استان جذاب است با این حال در قلمرو. اجتناب کرده اند بیکاری دختران در استان، مشکلاتی {در این} زمینه موجود است در اتصال همراه خود ساختار دگردیسی استان به تماس گرفتن یزد جدید، میل این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده دختران است.

فلاتی ذکر شد: بر ایده فینال سرشماری نفوس، شهرستان یزد همراه خود ۲۸ هزار لوفر بیشترین نرخ بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان بهاباد همراه خود ۲۶۵ نفر لوفر کمترین نرخ بیکاری را در بین شهرستان های استان به شخصی اختصاص داده اند. .

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر