ترسیم منظر شهری کتابخانه های عمومی زنجان


کتابخانه

به گزارش ایکنا از زنجان، به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی استان، ابوالفضل مشکینی مجری طرح آمایش سرزمین کتابخانه های عمومی استان زنجان عصر دیروز، ۵ خردادماه در نشست «مدیریت زمین» برنامه ریزی برای کتابخانه های عمومی زنجان.» با اشاره به ویژگی های اصیل زنجان; وی گفت: طرح حاضر که مبتنی بر مبانی نظری است، آخرین داده های آماری را در چارچوب دستورالعمل شناسایی محدود خدمات کتابخانه های عمومی با مدل های تخصصی برای تحلیل و نتایج آن ارائه می کند. پس از اجرای این طرح میزان دسترسی مردم زنجان به کتابخانه های عمومی مستندسازی می شود.

وی گفت: این اکتشافات به ویژه در شهرهای خرامیدره، طارم، ماهانشان، ایجرود و سلطانیه که در سه دهه گذشته انجام شده و در ۱۶ شهر از ۲۱ شهر زنجان که بر اساس شهرسازی جدید صورت گرفته است، گفت: این می تواند یک محیط تعاملی سازنده با طرح های جامع با مشاوران ایجاد کند و توسعه فیزیکی بهینه را تسهیل کند.

این مسئول افزود: پس از اجرای این طرح میزان دسترسی مردم زنجان به کتابخانه های عمومی مستندسازی می شود و با نقشه های تهیه شده می توان برای دسترسی مناسب به کتابخانه های عمومی با کیفیت بالاتر برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام داد. و اعتبار.”

این مدرس دانشگاه گفت: با اجرای این طرح، اداره کل کتابخانه های عمومی زنجان در بین دستگاه های استانداری پیشرو بوده و خدمات آن بر اساس اطلاعات تخصصی خواهد بود.

مدیرکل برنامه ریزی کتابخانه های عمومی کشور هدف از اجرای این طرح را توزیع عادلانه خدمات کتابخانه ای دانست و افزود: مهمترین تجربیات به دست آمده از اجرای طرح های برنامه ریزی استانداری های گذشته را بررسی کرد.

سیامک محبوب با اشاره به سند استاندارد «تخصیص فضای کتابخانه های عمومی» گفت: امیدواریم با این طرح علاوه بر ترسیم محدوده خدمات کتابخانه های فعلی و آتی بتوانیم فضاهای جزئی را برای کتابخانه های مورد نیاز برآورد کنیم. این نوآوری خاص می تواند دقت برنامه ریزی واحد را از شهری به شهر دیگر، منطقه خدماتی و حتی در داخل کتابخانه بهبود بخشد و به عنوان واسطه ای برای اتصال ترتیبات به خدمات محلی عمل می کند.

ایرج صادقی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان پس از این نشست ضمن ارائه گزارشی از کتابخانه های عمومی استان به ویژگی های خاص آنها اشاره کرد و گفت: روستاهای بالای ۲۵۰۰ نفر نیز باید از مزیت برخوردار باشند. . برکات کتابخانه.

وی بر جنبه های اجتماعی کتابخانه های عمومی تاکید کرد و از لزوم تعامل سازنده با سایر دستگاه ها برای افزایش کمی و کیفی خدمات کتابخانه ها خبر داد.

انتهای پیام