ترک عادت موجب مرض است؟!
در یکی دو سال گذشته همه‌گیری کرونا باعث شد بسیاری از ما برخی عادت‌های قدیمی از سرمان بیفتند یا بعضاً عادت‌های جدیدی پیدا کنیم. حال که رفته‌رفته زندگی کمابیش به حالت عادی سابق باز می‌گردد، بد نیست نگاهی بیاندازیم به آنچه پژوهشگران علوم رفتاری دربارۀ ترک عادات بد و کسب عادات خوب آموخته‌اند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر